Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий, 
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
О компании
Продукты
Продукты
Составление смет
Составление
смет
Новости
Новости
Контакты
Контакты
Продукты
«Строительные Технологии — СМЕТА» ПИР
«Строительные Технологии — СМЕТА»
ИСС «Зодчий»
О результатах эксплуатации
Содержание нормативной базы
Демо-версия
Цена
Обновление через Интернет
Новые документы
«КОМПАС»
ZWCAD
«Строительные Технологии — СМЕТА» RU
Типовые узлы, изделия и конструкции
ИСС БУДСТАНДАРТ

ИСС «Зодчий». Законы, постановления, указы, соглашения, документы министерств и ведомств (ЗАК)

ИСС «Зодчий». Документы других министерств и ведомств

 1. 23.11.2001. Про норму тривалості робочого часу на 2002 рік
 2. 05.06.03. Про приведення проектної документації на об'єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об'єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації
 3. 08.07.2003 Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
 4. 29.09.2005 Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загальног
 5. 29.07.00. Правила технічного утримування установок пожежної автоматики
 6. 28.02.2001 (НАПБ 01.038-2001) Правила проектування монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння
 7. 10.08.2001 Технологическая инструкция "Порядок устройства, монтаж средств системы оповещения о пожаре" (И 220-008-91)
 8. 05.03.2002 Про введення в дію змін до Правил пожежної безпеки в Україні
 9. 19.09.75 Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України
 10. 08.12.1992 Инструкция по огнезащитной обработке древесины и тканей (И 220-005-91). С изменениями N1, 2, 3
 11. 14.10.93 Временные рекомендации по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений автосалонов (выставок) по продаже автомобилей
 12. 22.11.94 (НАПБ Б.07.007-94) Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки.
 13. 29.03.95 Про затвердження Інструкції про порядок здійснення ліцензування виробництва пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. (скасовано)
 14. 22.06.95 (НАПБ А.01.001-95) Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні. ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 217 від 05.03.2002 ) (Скасовано згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.04. N126)
 15. 05.09.95 (НАПБ Б.07.009-95) Про затвердження Тимчасових тарифів на роботи, пов'язані з проведенням експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки і Порядку перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості експер
 16. 20.11.97 (НАПБ Б.06.004-97) Об утверждении перечня однотипных по назначению объектов, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации
 17. 24.03.98 (НАПБ Б.02.014-98) Про затвердження Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень, на якi не встановленi норми i правила, та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв
 18. 01.10.98 (НАПБ Б.02.015-98) Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами
 19. 28.11.99. Про порядок одержання дозволу на оренду приміщення у Головному управлінні державної пожежної охороні
 20. РЕР-97. Сборник единичных расценок на ремонт мелиоративных сооружений
 21. СНР-93. Сборник норм на ремонт мелиоративных сооружений
 22. Державний гігієничний норматив. Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів канцерогенних для людини
 23. Державний гігієничний норматив. НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України
 24. ДСТУ 2273 Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять
 25. 07.05.01. Про затвердження Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні
 26. 20.08.01. Про деякі особливості застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.
 27. 22.10.02. Щодо установки газових сигналізаторів
 28. 06.03.96. Про типове положення про підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і відомстві
 29. 14.11.97. Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів
 30. 10.11.98. Про затвердження та введення в дiю Порядку видачi, оформлення, реєстрацiї "Енергетичного паспорта пiдприємства" та оплати послуг при його впровадженнi
 31. 09.03.99. Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 року N 1094
 32. 09.04.99. Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень
 33. 05.07.99. Про затвердження міжгалузевих норм питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки
 34. 15.09.99. Про затвердження порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
 35. 01.12.99. Чинні законодавчі акти у сфері енергозбереження станом на 01.12.99 р.
 36. Перелік чинних в Україні державних стандартів з енергозбереження (станом на 1.12.99р.)
 37. 13.10.04. Наказ Міністерства палива та енергетики України про затвердження та введення в дію галузевого нормативного документа з питань пожежної безпеки
 38. 17.10.05. Про внесення змін до Правил користування електричною енергією
 39. 14.12.05. Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
 40. 05.01.06. Наказ Міністерства палива та енергетики України про затвердження та введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 Правил улаштування електроустановок
 41. 03.07.96. Тимчасові рекомендації щодо розроблення розділу із захисту інформації в технічному завданні на створення автоматизованої системи.
 42. 24.09.93. Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту
 43. 19.11.2003 Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації
 44. 21.10.94. ПЕРЕЛІК ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПРІСНИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
 45. 09.06.94. Про затвердження переліку корисних копалин України місцевого значення
 46. 04.09.95. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ЗМІСТ, ОФОРМЛЕННЯ І ПОРЯДОК ПОДАННЯ НА РОЗГЛЯД ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН МАТЕРІАЛІВ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ОЦІНОК РОДОВИЩ МЕТАЛІЧНИХ І НЕМЕТАЛІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН
 47. 17.08.99. Стосовно витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж
 48. 05.04.96. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ МЕЖ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ІСНУЮЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА НАДАННЯ У СПІЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ АБО СПІЛЬНУ СУМІСНУ ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
 49. 09.12.96. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ (ПРОТИВОЭРРОЗИОННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ РАЗРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
 50. 11.03.97. Об утверждении Положения об осуществлении государственной землеустроительной экспертизы
 51. 26.08.97. Об утверждении Положения о земельно-кадастровой инвентаризации земель населенных пунктов.
 52. 29.08.97. Про Порядок грошової оцiнки земель несiльськогосподарського призначення (крiм земель населених пунктiв).
 53. 16.12.98. Щодо індексації грошової оцінки земель за 1996 та 19977 роки за станом на 01.01.99
 54. 08.07.99. Про затвердження Порядку проведення грошової експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 55. 14.09.99. Про внесення змін до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
 56. 10.03.99. Постанова Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 10 березня 1999р. N 309
 57. 10.03.99. Постанова Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 10 березня 1999р. N 310
 58. 09.03.99. Про затвердження Інстркуції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження
 59. 05.07.99. Про затвердження міжгалузевих норм питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки (наказ N 58 від 05.07.99)
 60. 23.05.2000. Относительно применения контрактной формы трудового договора
 61. 23.01.2001 (НАПБ Б.07.017-2001) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озбро
 62. 23.01.2001 (НАПБ Б.07.016-2001) Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і ...
 63. 24.10.2001 (НАПБ Б.07.019-2001) Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, тех. обслуговування засобів протипож. захисту та систем опалення, оцінки...
 64. 24.11.2003. Про ліцензування будівельної діяльності
 65. 26.12.2003. Об уплате взносов на пенсионное страхование субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги).
 66. 17.04.2001. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
 67. 14.08.2002. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
 68. 19.01.2005. Об уплате страховых взносов субъектами предпринимательской деятельности, избравшими особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги).
 69. 24.10.2002 Про доцільність реконструкції діючих ізоляційних ліній та впровадження в галузі нових антикорозійних матеріалів
 70. 29.11.2002 Про доцільність широкого застосування сучасних засобів обліку та регулювання споживання води та теплоти вироб-ва НВФ ТОВ
 71. 29.11.2002 Про впровадження антикорозійного покриття на основі грунтів-перетворювачів іржі типу "Фоліокс"
 72. 09.12.2002 О Временных методических рекомендациях по определению стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в зданиях жилого и гражданского назначения
 73. 19.12.2002 Про створення Міжвідомчої науково-технічної ради з питань ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
 74. 25.12.2002 Про затвердження Примірних інструкцій з питань охорони праці
 75. 25.12.2002 Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
 76. 16.01.2003 Про затвердження Інструкції про порядок розроблення схем маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах загального користування та в населених пунктах, через які проходять маршрути руху транзитного транспорту
 77. 16.01.2003 Про питання застосування в квартирах багатоквартирних житлових будинків наявного житлового фонду індивідуальних опалювальних установок
 78. 23.09.2003 Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою
 79. 21.11.2003 Про затвердження Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України
 80. 23.12.2003 Об отмене приказа Комитета от 01.10.03 N 159
 81. 16.01.2004 Об утверждении сборников ВБН
 82. 01.03.2004 Об утверждении сборника ВБН Д.2.8-204.02-2004 "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонт пассажирских и грузовых лифтов"
 83. 08.04.2004 Про затвердження Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України
 84. 24.06.2004 Про затвердження Інструкції щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
 85. 24.06.2004 Правила визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
 86. 10.08.2004 Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
 87. 12.11.2004 Про внесення змін до примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
 88. 13.12.2004 Про затвердження галузевих комунальних норм
 89. 26.01.2005 О Примерном перечне услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений.
 90. 29.08.2005 Про затвердження виробничих норм витрат матеріалів на виробництво предметів ритуальної належності
 91. 11.11.2005 Про затвердження "Ресурсних кошторисних норм і розцінок на експлуатацію комунальної і будівельної техніки" та "Ресурсних кошторисних норм на комплекс робіт по утриманню автомобільних шляхів і шляхово-експлуатаційних споруд"
 92. 11.11.2005 Про затвердження "Ресурсних кошторисних норм і розцінок на експлуатацію комунальної і будівельної техніки" та "Ресурсних кошторисних норм на комплекс робіт по утриманню автомобільних шляхів і шляхово-експлуатаційних споруд" (ч. 2)
 93. 11.11.2005 Про затвердження "Правил експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів"
 94. 02.12.2005 Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
 95. 02.12.2005 Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам'яні роботи
 96. 09.01.70. Инструкция о порядке обмера и учета земель городов и поселков городского типа Украинской ССР
 97. 17.09.91. Про затвердження граничних норм накладних витрат на ремонтно-будівельні роботи.
 98. 31.12.91. Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України
 99. 31.12.91. Про норми накладних витрат на монтажні та спеціальні роботи і норми планових нагромаджень на ремонтно-будівельні роботи.
 100. 24.12.92. Інструкція про порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою. КДП-204-12 Укр.214-92
 101. 02.07.93. Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків
 102. 01.07.94. Про затвердження правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах україни
 103. 29.07.94. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України
 104. 05.08.94. Про затвердження Положення про порядок проведення безплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни, ...
 105. 15.05.95. Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту
 106. 05.07.95. Про затвердження правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
 107. 30.11.95. Про затвердження Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
 108. 29.01.96. Рекомендації щодо умов оплати праці працівників підприємств житлово-комунального господарства
 109. 17.10.96. Про затвердження Положення про порядок відшкодування власникам житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду і збирання платежів з населення
 110. 06.06.97. Норми часу на виконання експлуатаційних та ремонтних робіт у комунальній теплоенергетиці
 111. 23.06.97. Порядок визначення вартості ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, що виконується на території України, КДП204-12 Україна 38-97
 112. 04.08.97. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду
 113. 12.09.97. Типові норми часу на роботи з механізованого прибираня та санітарного очищення населених пунктів
 114. 02.10.98. Права і обов'язки громадян у сфері надання житлово-комунальних послуг
 115. 10.01.2000. Про затвердження форми оголошення про проведення торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів, форми оголошення про попередню кваліфікацію та форми оголошення про результати проведення торгів ...
 116. 13.11.2000. О распределении функций отдельных контролирующих органов центральной исполнительной власти.
 117. 18.05.2001. О распространении действия Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" на ремонтно-строительные работы, выполняемые хозяйственным способом.
 118. 25.06.2001. Письмо N 19-45/1187"Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг в пределах бюджета района города, района области и бюджета города. "
 119. 27.07.2001. Об организации работы постоянного тендерного комитета Министерства экономики Украины
 120. 27.07.2001. Положение о постоянном тендерном комитете Министерства экономики Украины
 121. 23.08.2001. Про затвердження переліку робіт, що належать до дрібного ремонту квартир
 122. 04.09.2001. Рекомендації щодо організації громадського харчування на території ринку (торговельного комплексу)
 123. 25.09.2001. Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво
 124. 16.07.2002. О процедуре закупки товаров, работ и услуг за государственные средства
 125. 24.07.2002. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування
 126. 03.01.2003. Про затвердження рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування
 127. 12.05.2003. Щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (Лист N 19-36/815)
 128. 20.05.2003. Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій щодо їх заповнення (Наказ N 129)
 129. 20.05.2003. Про затвердження форм оголошень стосовно державних закупівель та інструкцій щодо їх заповнення (Наказ N 130)
 130. 20.05.2003. Про затвердження порядку приймання та публікування оголошень щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель" (Наказ N 128)
 131. 27.06.2003. Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти (Наказ N 165)
 132. 15.07.2003. Щодо визначення предмета закупівлі за державні кошти (роз'яснення)
 133. 17.07.2003. О делегировании отдельных функций по координации закупок товаров, работ и услуг за средства местных бюджетов (Приказ N 189)
 134. 28.11.2003. Про внесення змін до деяких наказів міністерства економіки України і міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 135. 21.12.95. Про механізм цінового орієнтування підприємств і організацій
 136. 27.05.96. Лист Міністерства економіки і Держкомзему України "Про індексацію нормативів втрат сільсь когосподарського і лісогосподарського виробництва".
 137. 23.09.96. Про затвердження положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території україни
 138. 23.09.96. Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України
 139. 05.11.98. Про встановлення цiн у доларовому еквiвалентi
 140. 28.10.99. Про затвердження Правил користування тепловою енергією
 141. 03.02.2006 Розпорядження Київського міського голови N25. Про питання погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 142. 08.09.2000. Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених наказом Держстандарту України від 11.04.97 N 192
 143. 29.12.2000. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві.
 144. 27.07.2001. Про затвердження форм державної статистичної звітності по структурній статистиці
 145. 03.08.2001. Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва
 146. 15.07.2002. Про затвердження форм державного статистичного спостереження по структурній статистиці
 147. 03.11.2003. Про затвердження змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій та інструкції щодо її складання (Наказ N 369)
 148. 17.09.2004. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання
 149. 20.12.2005. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт"
 150. 28.09.95. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СПИСАНИЯ ЗАТРАТ ПО ЛИКВИДИРУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 151. 28.04.96. Про затвердження інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва
 152. 21.06.96. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів
 153. 03.12.96. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ СТАТИСТИЧНОГО ЗВІТУ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ФОРМА N 4-КБ-КВАРТАЛЬНА, РІЧНА).
 154. 17.01.97. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ОКРЕМИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 155. 07.03.97. Про затвердження Положення про взаємовідносини підприємств електроенергетики зв'язку при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації електромереж 0,4 кВ із сумісним підвішенням проводів проводового мовлення
 156. 07.08.98. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
 157. 06.11.2002. Про норму тривалості робочого часу на 2003 рік
 158. 11.08.2003. О возмещении утраченного заработка
 159. 18.11.2003. Про норму тривалості робочого часу на 2004 рік
 160. 04.10.2005. О норме продолжительности рабочего времени на 2006 год
 161. 09.01.98. Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 162. 25.06.2001 Письмо N 041-407-544/13-3885 "О возмещении расходов на служебные командировки."
 163. 26.05.2004 Письмо от 26.05.2004 N 31-04200-10-13/9091 "О дооценке товарно-материальных ценностей"
 164. 30.07.2004 Относительно уплаты субъектами малого предпринимательства - плательщиками единого налога взносов на общеобязательное гос. соц. страхование в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением
 165. 10.08.2004 Относительно документального оформления выполненных работ по строительному контракту.
 166. 30.09.2004 Об уплате страховых взносов.
 167. 27.12.2004 Про затвердження змін до інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон
 168. 16.10.95. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ПОКУПАТЕЛЯМ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 169. 15.11.95. Про затвердження Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення.
 170. 20.03.96. Лист Міністерства фінансів і Міністерства економіки "Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення".
 171. 26.06.96. Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення.
 172. 31.03.98. Про внесення змiн i доповнень до Положення про державне кредитування будов i об'єктiв виробничого призначення, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України i Мiнiстерства економiки України вiд 26 червня 1996 року 128/79
 173. 06.04.98. Об обложении налогом на добавленную стоимость в строительстве.
 174. 06.04.98. Наказ N 83 "Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів"
 175. 28.03.2000. Методические рекомендации о правовом обеспечении контрактной формы трудового договора и сферы его применения
 176. 06.12.2001. Щодо відмови в державній реєстрації нормативно-правового акта
 177. 23.04.2004. Письмо (адресовано Ассоциации инженеров энергоэффективных технологий Украины) от 23.04.2004 N 24-45-303. "О государственной регистрации нормативно-правовых актов"
 178. 22.03.99. Методичні рекомендації про застосування окремих норм чинного законодавства при веденні претензійної та позовної роботи на підприємствах, установах, організаціях
 179. 22.03.99. Методичні рекомендації про участь юридичної служби в організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях
 180. 03.08.01. О применении льготного режима налогообложения.
 181. 29.01.04. Про застосування окремих норм Закону України "про Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.03 N 1344-ІV
 182. 02.12.96. ПРО НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ІНВЕСТОРАМ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (Лист від 2 грудня 1996 р. N 15-0114а/10-1175)
 183. 08.05.97. ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (Лист від 8 травня 1997 р. N 15-0417/10-3544)
 184. 24.06.97. ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (Лист від 26 червня 1997 р. N 15-0417/10-5037)
 185. 04.11.99. Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій на діючих підприємствах, які здійснюють свою діяльність на території міста Харкова
 186. 12.11.99. О порядке налогообложения НДС работ по строительству жилья для военнослужащих
 187. 26.12.94. Роз'яснення на чисельні запити про порядок обліку нарахованих процентів по новобудовах
 188. 22.11.99. Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення
 189. 19.04.04. Про затвердження Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах
 190. 05.07.04. Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами
 191. 15.11.04. Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила
 192. 23.11.04. Про проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації
 193. 22.08.05. Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
 194. 03.08.2001. Про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об'єктів охорони здоров'я
 195. 29.03.2002. Про будівництво об'єктів охорони здоров'я в сільській місцевості
 196. 13.12.2002. Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості"
 197. 31.10.2005. Про затвердження державного гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини"
 198. 10.12.93. Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками
 199. 27.01.98. Про порядок затвердження титулів (будов) об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності
 200. 25.06.99. Про проведення торгів (тендерів) у будівництві. (Відмінено наказом МОЗ N 141 від 16.06.2000)
 201. 28.07.94. Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод
 202. 07.06.95. Про затвердження Інструкції про здійснення державної екологічної експертизи
 203. 25.02.2000. Про затвердження змін та доповнень до Правил безпечної експлуатації електроустановок
 204. 12.05.2000. Про норму тривалості робочого часу на 2000 рік
 205. 05.07.2000. Про реалізацію закону України "Про встановлення розміру мінімальної зарабітної плати на 2000 рік"
 206. 21.07.2003. О порядке планирования и финансирования мероприятий по охране труда
 207. 13.02.2004. Про посилення профілактичної роботи щодо попередження виробничого травматизму
 208. 12.09.84. Типовое положение о порядке присвоения звания "Мастер I-го класса" и "Мастер II-го класса" и выплаты надбавок за эти звания мастерам производственных участков промышленных предприятий и производственных организаций
 209. 30.11.93. Про перелік робіт з підвищеною небезпекою
 210. 30.09.94. Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам
 211. 20.10.94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані
 212. 20.10.94. Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами
 213. 25.09.95. Про затвердження типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників
 214. 14.11.95. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ КРАНІВНИКІВ (МАШИНІСТІВ) БАШТОВИХ КРАНІВ
 215. 12.12.95. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ПІДЙОМНИХ СПОРУД І ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦИХ РОБІТ
 216. 23.07.96. Про затвердження правил будови і безпечної експлуатації парових котлів, водогрійних котлів та водопідігрівачів
 217. 01.10.97. Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України
 218. 06.10.97. Про затвердження Правил безпечної експлуатацiї електроустановок
 219. 08.09.98. Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
 220. 10.02.99. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
 221. 17.02.99. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці
 222. 16.04.99. Про методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці (N 69)
 223. 30.12.99. Про затвердження Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів
 224. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП)
 225. 28.05.2004 Письмо Пенсионного фонда Украины. Об уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование организациями, избравшими особый способ налогообложения.
 226. 29.06.2004 Письмо Пенсионного фонда Украины. Об уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование плательщиками, избравшими упрощенную систему налогообложения.
 227. 09.10.2004 Письмо Пенсионного фонда Украины. Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование юридическими лицами, избравшими упрощенную систему налогообложения.
 228. 19.10.04. Правила пожежної безпеки в Україні
 229. 17.01.05. Правила пожежної безпеки на ринках України
 230. 21.01.99. Наказ Мiнiстерства України у справах науки i технологiй вiд 21 сiчня 1999р. N 15 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо вiднесення витрат подвiйного призначення до складу валових"
 231. 24.06.2004 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
 232. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства
 233. 23.04.2001. Об усовершенствовании работы государственной санитарно-эпидемиологической службы относительно порядка выдачи заключений о соответствии требованиям санитарных норм объектов и сооружений, которые вводятся в эксплуатацию, и готовности ...
 234. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
 235. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
 236. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
 237. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки
 238. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки
 239. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли
 240. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (СанПИН)
 241. Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії
 242. Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
 243. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
 244. Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок
 245. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань
 246. Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання
 247. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)
 248. Державні санітарні правила і норми. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
 249. 05.07.2000. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (ПМУ16-2000)
 250. 08.09.2000. Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених наказом Держстандарту України від 11.04.97 N 192
 251. 07.09.2001. Щодо повірки водолічильників. Лист Держстандарту України від 7 вересня 2001 р. N 4-4/9-5784
 252. 25.05.2001. Лист Держстандарту України щодо впровадження міждержавних стандартів ГОСТ 8.563.(1.2.3)-97
 253. 30.08.2002. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
 254. 19.12.2002. Щодо втрати чинності наказів Держстандарту та внесення зміни до наказу Держстандарту від 25.06.1998 р. N 447
 255. 23.01.2006. Про затвердження Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань
 256. 24.01.97. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД ТА КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 257. 27.01.99. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування
 258. 14.06.99. Щодо видання нормативних документів з метрології (N 2104/5-3)
 259. 12.08.99. Про затвердження Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях (ПМУ 15-99)
 260. 30.04.93. Порядок виділення на одне селянське (фермерське) господарство державних капітальних вкладень для будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення та відшкодування за рахунок державного бюджету їх вартості за умови виконання робі
 261. 10.03.2000 Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального користування
 262. 28.05.2001 Про затвердження відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт автомобільних доріг і мостів
 263. 13.10.2004 Інструкція про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті
 264. 16.11.2004 Об утверждении и введении в действие ведомственных строительных норм "Особенности определения стоимости строительства железнодорожного транспорта"
 265. 21.10.99. Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів
 266. 22.05.97. Щодо переліку акредитованих в системі УКРСЕПРО органів та лабораторій по випробуванню будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (Лист Державної митної служби України від 22 травня 1997 р. N 11/6-4647)
 267. 04.02.97. Об утверждении Положения об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения
 268. 30.07.97. Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення
 269. 18.08.97. Про затвердження галузевих нормативних актiв з питань пожежної безпеки - Правил пожежної безпеки при експлуатацiї магiстральних нафтопроводiв України.
 270. 18.11.98. Про затвердження Переліку документів, що діють на території України, для використання при ремонті та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
 271. 19.01.99. Про затвердження Iнструкцiї про умови i правила провадження пiдприємницької дiяльностi (лiцензiйнi умови) з ремонту та експлуатацiї об'єктiв трубопровiдного транспорту нафтогазового комплексу України та контроль за їх дотриманням
 272. 20.12.2002 Про затвердження інструкції розрахунку прогнозної вартості об'єктів приватизації
 273. 20.12.2002 Об утверждении размера коэффициентов, применяемых для расчета прогнозной стоимости государственных предприятий
 274. 23.01.2004 Роз'яснення деяких положень методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891
 275. 05.04.2004 Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва
 276. 01.11.93. Про затвердження Особливостей проведення приватизації у будівництві
 277. 21.12.93. Методичні вказівки по визначенню вартості незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації
 278. 14.09.95. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ
 279. 04.03.96. Об утверждении Временного положения о порядке приватизации объектов незавершенного строительства
 280. 10.06.96. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
 281. 12.03.97. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗ'ЯСНЕНЬ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Вернуться к содержанию нормативной базы ИСС "Зодчий"

Copyright © 2005–2010
ЧПФ «АИСТ»
Украина, г. Харьков, 61072, пр. Науки (Ленина), 58, оф. 416.
Тел.: +38 (057) 763-03-57. Моб.: +38 (050) 303-44-94
E-mail: info@aist.com.ua
О компании | Продукты | Услуги | Новости | Контакты
Продукты: Строительные Технологии - СМЕТА ПИР | Строительные Технологии - СМЕТА | ИСС Зодчий | КОМПАС | ZWCAD | ПК Универсал | ТУзИК-с | БУДСТАНДАРТ | ДБН, ДСТУ, СНиП | БУДСТАНДАРТ | Нормативные документы в строительстве

Металлургия и строительство в Украине Строймарт / Рейтинг сайтов UkraiNet Yellow Pages Rambler's Top100