Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ІДС ЗОДЧИЙ. Нормативні документи України у галузі будівництва (ДБН)

ІДС ЗОДЧИЙ. А.2 Дослідження, проектування та територіальна діяльність

 1. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 2. ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків іспоруд. Основні положення проектування. (Скасовано з 01.04.04. згідно нак. Держбуду N 214 від 15.12.03)
 3. Положение об эскизном архитектурном проекте
 4. ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва
 5. ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. Зміна N1
 6. ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
 7. ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства
 8. ДБН А.2.2-3-2004 Редакційна поправка
 9. ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (Втратив силу з 01.07.04 згідно нак. Держбуду N 8 від 20.01.04)
 10. ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
 11. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
 12. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 1
 13. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 2
 14. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 3
 15. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 4
 16. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 5
 17. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
 18. ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95). Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів
 19. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень
 20. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень. Поправка
 21. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань
 22. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань. Поправки
 23. ДСТУ Б А.2.4- 1-95 Умовні позначення трубопроводів
 24. ДСТУ Б А.2.4- 2-95 (ГОСТ 21.204-93) Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту
 25. ДСТУ Б А.2.4- 3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДС. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів
 26. ДСТУ Б А.2.4- 3-95 (ГОСТ 21.408-93). Поправка
 27. ДСТУ Б А.2.4- 4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації
 28. ДСТУ Б А.2.4- 5-95 (ГОСТ 21.001-93) Загальні положення.
 29. ДСТУ Б А.2.4- 6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів
 30. ДСТУ Б А.2.4- 7-95 (ГОСТ 21.501-93) Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
 31. ДСТУ Б А.2.4- 7-95 (ГОСТ 21.501-93) Поправки
 32. ДСТУ Б А.2.4- 7-95 (ГОСТ 21.501-93) Зміна N1
 33. ДСТУ Б А.2.4- 8-95 (ГОСТ 21.205-93) Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем
 34. ДСТУ Б А.2.4- 9-95 (ГОСТ 21.405-93) Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів
 35. ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации
 36. ГОСТ 21.110-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-10-95). СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
 37. МР 21.01-95 (Пособие к ГОСТ 21.110-95). Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов
 38. ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения
 39. ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Обозначения характеристик точности
 40. ГОСТ 21.114-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-11-95). СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
 41. ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации
 42. ГОСТ 21.401-88. СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам
 43. ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи
 44. ГОСТ 21.403-80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое
 45. ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
 46. ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
 47. ГОСТ 21.406-88 Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.
 48. ГОСТ 21.406-88 Зміна N 1
 49. ГОСТ 21.507-81. СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи
 50. ГОСТ 21.508-93 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
 51. ГОСТ 21.510-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи
 52. ГОСТ 21.511-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Автомобильные дороги, земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи
 53. ГОСТ 21.513-83. СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи
 54. ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
 55. ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи
 56. ГОСТ 21.603-80. СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи
 57. ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи
 58. ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86). СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи
 59. ГОСТ 21.607-82. СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи
 60. ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
 61. ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи
 62. ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). СПДС. Газоснабжение, наружные газопроводы (с изменением N1)
 63. ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные буквенные и графические обозначения вида и содержания информации
 64. ГОСТ 21.613-88. СПДС. Силовое оборудование. Рабочие чертежи
 65. ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81). СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
 66. ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений
 67. ГОСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений
 68. РСН 69-88 Инструкция по привязке типовых проектов простейших зданий и сооружений для строительства в сельской местности РСФСР
 69. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства.
 70. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. Изменение N1
 71. СНиП 1.06.04-85 Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта
 72. СНиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений (Действие отменено с 01.10.03 согласно прик. Госстроя N 84 от 13.06.03)
 73. СН 460-74. Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи км
 74. СН 484-76. Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства
 75. СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций
 76. СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные
 77. СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды
 78. СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода
 79. СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические элементы систем канализации
 80. СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций
 81. СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций
 82. СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции

Повернутись до змісту нормативної бази ІДС ЗОДЧИЙ

Див. також:
Увесь банк ДБН

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання