Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ІДС ЗОДЧИЙ. Закони, постанови, укази, угоди, документи міністерств та відомств (ЗАК)

ІДС ЗОДЧИЙ. Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, укази Президента

 1. 08.02.01. Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування"
 2. 31.12.04. Относительно обложения операций по продаже объектов недвижимого имущества налогом с доходов физических лиц с 1 января 2005 года
 3. 16.11.92. Про порядок введення в дію Закону України "Про основи містобудування"
 4. 22.02.94. Про заходи щодо залучення додаткових коштів на житлове будівництво та створення ринку житла
 5. 10.11.94. Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
 6. 14.07.99. О проекте Закона Украины о проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой" (N 936-XIV)
 7. 12.05.2000. Про проведення індексації грошової оцінки земель
 8. 02.06.2000. Про організацію житлового кредитування населення України
 9. 27.06.2000. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контактної форми трудового договору
 10. 29.06.2000. Питання Державної інспекції з енергозбереження
 11. 06.07.2000. Про затвердження порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування
 12. 20.07.2000. Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури .... державної адміністрації
 13. 06.09.2000. Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації
 14. 04.10.2000. Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги
 15. 04.10.2000. Про затвердження Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
 16. 20.10.2000. Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 568
 17. 26.10.2000. Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
 18. 20.10.2000. Про затвердження порядку проведення експертизи містобудівної документації
 19. 10.11.2000. Об определении стоимости строительства
 20. 14.11.2000. Про затвердження переліку органів ліцензування
 21. 20.11.2000. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності.
 22. 30.12.2000. Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
 23. 24.01.2001. Про заходи щодо сприяння розв'язанню проблем будівельної галузі
 24. 14.02.2001. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554
 25. 14.02.2001. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N1494
 26. 14.02.2001. Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
 27. 07.03.2001. Про внесення змін до Положення про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу
 28. 14.03.2001. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 52
 29. 04.07.2001. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (витяг)
 30. 26.09.2001. Про затвердження Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка.
 31. 28.09.2001. Про затвердження Порядку відрахування до спеціальних фондів місцевих бюджетів 10 відсотків вартості питної води, яка подається через системи централізованого постачання з відхиленням від вимог стандартів.
 32. 26.09.2001. Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом
 33. 26.09.2001. Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001-2002 роки.
 34. 26.09.2001. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
 35. 26.09.2001. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
 36. 10.10.2001. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1494
 37. 18.10.2001. Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації
 38. 26.10.2001. Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами міністерства екології та природних ресурсів
 39. 27.12.2001. Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва
 40. 27.12.2001. Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. N 2074
 41. 03.01.2002. Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР
 42. 29.01.2002. Про затвердження порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткових ставок.
 43. 14.02.2002. Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року
 44. 15.02.2002. Про затвердження Порядку розподілу та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей
 45. 13.03.2002. Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів
 46. 13.03.2002. Про затвердження порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць ...
 47. 29.03.2002. Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету
 48. 30.03.2002. Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу...
 49. 11.04.2002. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи
 50. 27.04.2002. Про внесення змін до методики оцінки вартості майна під час приватизації
 51. 16.05.2002. О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины
 52. 01.07.2002. Про передачу підприємств, установ і організацій, що належали до сфери управління Держбуду
 53. 10.07.2002. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
 54. 11.07.2002. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
 55. 13.07.2002. Про затвердження порядку перерах. з держ.бюджету місцевим бюджетам субвенції для буд-ва та придбання житла окремим катег-м громадян, її цільового використання, визначення ціни житла та його розподілу (втр.чин. згідно Пост.КМУ від 2.10.03)
 56. 23.07.2002. Про колегію Державного комітету з будівництва та архітектури
 57. 18.09.2002. Про створення національного фонду нормативних документів
 58. 26.09.2002. Про затвердження Методики грошової оцінки пам'яток
 59. 11.10.2002. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
 60. 18.01.2003. Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
 61. 24.02.2003. Деякі питання Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми планування території України
 62. 12.03.2003. Про затвердження методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
 63. 15.05.2003. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
 64. 02.06.2003. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державних закупівель
 65. 04.06.2003. Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла
 66. 04.06.2003. Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
 67. 27.06.2003. Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат
 68. 17.07.2003. Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
 69. 13.08.2003. Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних ...
 70. 21.08.2003. Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку ...
 71. 10.09.2003. Об утверждении Национального стандарта N 1 "Общие основы оценки имущества и имущественных прав"
 72. 02.10.2003. Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться бюджетными учреждениями государственной системы страхового фонда документации в сфере создания, формирования, ведения и использования страхового фонда документации
 73. 02.10.2003. Про затвердження порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян
 74. 15.10.2003. О внесении изменений в Порядок координации проведения плановых выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности контролирующими органами
 75. 15.10.2003. Про затвердження порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
 76. 10.12.2003. Про затвердження методики оцінки майна
 77. 28.01.2004. Про затвердження порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань
 78. 18.02.2004. Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків
 79. 01.03.2004. Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд
 80. 29.03.2004. Деякі питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва атомних, гідроакумулюючих та вітрових електростанцій
 81. 31.03.2004. Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 82. 12.05.2004. Про затвердження порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів
 83. 26.05.2004. Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки
 84. 26.05.2004. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 85. 13.07.2004. О создании государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд"
 86. 10.08.2004. Про затвердження порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності
 87. 25.08.2004. Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету
 88. 25.08.2004. Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
 89. 22.09.2004. Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 90. 28.10.2004. Об утверждении Порядка проведения расчетов по строительству магистральных газопроводов и газопроводов-отводов для газификации сельских населенных пунктов
 91. 28.10.2004. Об утверждении Национального стандарта N 2 "Оценка недвижимого имущества"
 92. 31.12.2004. Про затвердження порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
 93. 12.07.2005. Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці
 94. 12.07.2005. Об утверждении Порядка выдачи разрешений на проведение работ на землях водного фонда
 95. 20.07.2005. Об утверждении Порядка предоставления субвенции из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на социально-экономическое развитие регионов, выполнение мероприятий по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф..."
 96. 01.08.2005. Об утверждении Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве
 97. 20.10.2005. Про віднесення до сфери управління Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства підприємств, установ та організацій
 98. 01.03.2006. Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування
 99. 05.04.2006. Про Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва
 100. 05.04.2006. Про утворення Державної архітектурно-будівельної інспекції
 101. 01.12.90. Про Державну експертизу умов праці
 102. 03.10.91. Про норми накладних витрат i планових нагромаджень у будiвництвi.
 103. 28.07.92. Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі
 104. 05.08.92. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 105. 08.10.92. Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
 106. 08.10.92. Порядок визначення коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), що підлягають приватизації
 107. 08.10.92. Порядок участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників
 108. 08.10.92. Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями
 109. 15.10.92. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 110. 19.02.93. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів
 111. 11.03.93. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування"
 112. 25.03.93. Про затвердження положення про державний архітектурно-будівельний контроль
 113. 25.03.93. Про містобудівний кадастр населених пунктів
 114. 18.06.93. Про розширення обсягів будівництва автомобільних доріг із застосуванням цементу
 115. 10.08.93. Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях
 116. 06.12.93. Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 117. 08.02.94. Про удосконалення механізму державного регулювання цін у сфері будівництва
 118. 30.03.94. Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони
 119. 23.05.94. Про внесення доповнень до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 120. 15.06.94. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі"
 121. 23.06.94. Про порядок проведення держ. експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
 122. 26.07.94. Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"
 123. 05.08.94. Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 569.
 124. 21.09.94. Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів
 125. 14.12.94. Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежно
 126. 17.01.95. Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
 127. 08.02.95. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення
 128. 21.02.95. Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду
 129. 27.02.95. Про Концепцію розвитку житлово-комунального господарства в Україні
 130. 31.03.95. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
 131. 06.04.95. Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування
 132. 07.04.95. Про внесення змін до деяких рішень Уряду України з питань державного архітектурно-будівельного контролю (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 133. 31.05.95. Про забезпечення потреб промисловості будівельних матеріалів у нових видах машинобудівної продукції у 1995 - 2000 роках
 134. 30.06.95. Про Положення про державну експертизу комерційних пропозицій і техніко-економічних обгрунтувань можливості доцільності та ефективності участі підприємств та організацій України в будівництві об'єктів за кордоном на основі міжурядових угод п
 135. 18.07.95. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва
 136. 31.10.95. Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу
 137. 06.11.95. Об утверждении типового положения об управлении капитального строительства областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации
 138. 23.11.95. Про затвердження Порядку конкурсного відбору наукових установ і проектно-конструкторських організацій ...
 139. 18.12.95. Про затвердження типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
 140. 09.01.96. О проведении конкурсов (тендеров) в строительстве
 141. 09.02.96. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (отменен)
 142. 29.02.96. Про затвердження Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва
 143. 13.05.96. Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
 144. 16.05.96. Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь
 145. 29.05.96. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань державного замовлення та державного контракту і внесення змін до рішень Уряду України з цих питань
 146. 13.06.96. Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи
 147. 29.06.96. Про затвердження типових положень про управління комунального господарства Київської та Севастопольської державної адміністрації ...
 148. 12.07.96. Про вiднесення посад працiвникiв управлiнь (вiддiлiв) капiтального будiвництва мiськвиконкомiв до вiдповiдних категорiй державних службовцiв.
 149. 30.07.96. Про затвердження Положення про Координаційний Комітет з питань реформування державної житлової політики
 150. 05.08.96. Про доповнення пункту 41 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях
 151. 09.11.96. Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується
 152. 28.10.96. Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва
 153. 09.11.96. Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів
 154. 30.01.97. Про заходи щодо поліпшення становища у будівельному комплексі
 155. 04.03.97. Про створення Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд"
 156. 22.04.97. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
 157. 22.04.97. Про внесення змін до деяких рішень Кабінету Міністрів України
 158. 05.05.97. Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
 159. 30.05.97. Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
 160. 09.06.97. Про порядок впровадження, експлуатації та контролю за використанням систем і апаратури обліку природного газу, спожитого населенням, комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями
 161. 28.06.97. Про порядок передачi у приватну власнiсть громадян незавершених будiвництвом будинків садибного типу.
 162. 10.07.97. Про виробництво і використання поліетиленових труб у будівництві та реконструкції газових мереж у сільській місцевості
 163. 08.09.97. О Порядке утверждения титулов строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий государственной собственности.
 164. 19.09.97. Про розроблення проекту Генеральної схеми планування території України.
 165. 17.11.97. Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню.
 166. 02.12.97. Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.
 167. 03.12.97. Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики.
 168. 06.04.98. Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця.
 169. 07.04.98. Про затвердження Порядку кредитування будівництва об'єктів, що здійснюється підприємствами, установами і організаціями недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків ... (скасовано)
 170. 27.04.98. Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх ...
 171. 07.05.98. Про надбавки до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, виконуючих монтажні, налагоджувальні, ремонтні i будiвельні роботи, та працiвникiв, робота яких виконується вахтовим методом, постiйно проводиться в дорозi або в роз'їздах
 172. 22.06.98. Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій
 173. 30.06.98. Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення жителів
 174. 15.07.98. Про державну експертизу з енергозбереження
 175. 20.07.98. Про затвердження Переліку типових документів
 176. 03.08.98 Про порядок здійснення контролю за визначенням вартості будіницта об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, АР Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій
 177. 17.08.98 Порядок затвердження iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи з метою вдосконалення органiзацiйного механiзму та процедур проведення торгiв (тендерiв) у будiвництвi (скасовано)
 178. 01.09.98 Про проведення торгів (тендерів) у будівництві
 179. 05.10.98 Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
 180. 6.01.99 Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
 181. 13.01.99. Про укладення Угоди про міждержавну експертизу проектів будівництва, що становлять взаємний інтерес для держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
 182. 29.01.99 Про затвердження Програми проведення житлово-комунальної реформи на 1999 - 2001 роки
 183. 25.03.99. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами
 184. 31.03.99. Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом...
 185. 08.04.99. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів
 186. 23.04.99. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон
 187. 16.06.99. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 188. 19.07.99. О порядке зачисления в государственный бюджет Украины в 1999 году и использования средств, поступающих от уплаты налога на прибыль предприятий, определенного с применением понижающего коеффициента к нормам амортизации
 189. 13.08.99. Про надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі ...
 190. 25.11.99. Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів
 191. 09.12.99. Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання
 192. 20.12.99. Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу
 193. 22.12.99. Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84
 194. 31.12.99. Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
 195. 16.05.2001. Про внесення змін до Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
 196. 16.03.2002. Про реорганізацію Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 197. 20.03.2002. Про Комітет із Державної премії України в галузі архітектури
 198. 07.05.2002. Про призначення В.Черепа Головою Державного комітету України з будівництва та архітектури
 199. 06.06.2002. Про призначення А.Беркути першим заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
 200. 15.06.2002. Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2002 року
 201. 19.06.2002. Про призначення В.Присяжнюка заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
 202. 20.08.2002. Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури
 203. 25.06.2003. Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2003 року
 204. 26.07.2005. Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2005 року
 205. 21.11.2005. Про призначення А. Беркути першим заступником Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 206. 02.12.2005. Про кількість заступників Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 207. 19.12.2005. Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 208. 03.03.2006. Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла
 209. 31.10.96. Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 210. 13.05.97. Про пріоритетні завдання у сфері містобудування
 211. 11.08.97. Про утворення Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України.
 212. 25.05.99. О поддержке цементной промышленности (N 566/99)
 213. 27.05.99. О внесении изменения в Указ Президента Украины от 7 августа 1998 г. N 857 "О некоторых измененияз в налогообложении" (N 727/99)
 214. 28.05.99. Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства (N 591/99)
 215. 27.06.99. О проведении експеримента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой" (N 735/99)
 216. 28.06.99. О стимулировании жилищного строительства
 217. 15.07.99. Об Основных направлениях обеспечения жильем населения Украины на 1999-2005 годы (N 856/99)

Повернутись до змісту нормативної бази ІДС ЗОДЧИЙ

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання