Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы от 20 марта 2007 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 1)
 2. ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 2. Приложения)
 3. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Зміна 1

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я
 2. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения
 3. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
 4. ДСТУ Б В.2.3-13:2006. Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань
 5. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 1)
 6. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 2. Додатки)
 7. ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
 8. ДБН В.2.5-13-98*. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений
 9. ДБН В.2.6-22-01. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей. Зміна N 1
 10. ДСТУ Б В.2.6-30:2006. Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів із термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 11. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
 12. ДСТУ Б В.2.7-125:2006. Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови
 13. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 14. ГОСТ 30779-2001. (В Украине- ДСТУ Б.В.2.6-26-2004). Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности
 15. ГОСТ 30826-2001. (В Украине- ДСТУ Б.В.2.7-123-2004). Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия

В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДБН Д.1.1-7 Изменение N4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 393 от 28.11.06)
 2. ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)./із змінами та доповненнями N 2/
 3. ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 1
 4. ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 2
 5. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
 6. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам'яні роботи
 7. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1)
 8. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи
 9. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи

Справочные материалы

 1. Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР
 2. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
 3. ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Поправка
 4. ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Зміна N1
 5. ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Поправки до Зміни N1
 6. Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2007. Общегосударственные сметные нормативы
 7. Усредненные стоимостные показатели и индексы для расчета стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2007 (без НДС)

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 06.09.2005. Про благоустрій населених пунктів
 2. 22.12.2006. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 01.08.2006. Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах N1045
 2. 13.12.2006. Про затвердження Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 3. 20.12.2006. Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
 4. 24.01.2007. Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (N 40)
 5. 31.01.2007. Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (N 88)
 6. 31.01.07. Про порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури і розроблення схем та проектних рішень масового застосування (N 103)

Приказы Госстроя Украины

 1. N 57 від 19.02.2007 "Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року
 2. N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки"
 3. N 302 від 09.09.2006 "Про затвердження зразків Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень
 4. N 356 від 26.10.2006 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою та форми акта його обстеження"
 5. N 386 від 22.11.2006 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України"
 6. N 399 від 05.12.2006 "Про затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)"
 7. N 402 від 06.12.2006 "Про введення в дію рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 229 "Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здій
 8. N 406 від 11.12.2006 "Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 9. N 414 від 14.12.2006 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень"
 10. N 415 від 15.12.2006 "Про втрату чинності наказу Мінбуду України від 11.10.2006 р. N 337 "Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних ви
 11. N 420 від 20.12.2006 "Про видачу ліцензій на будівельну діяльність"
 12. N 422 від 22.12.2006 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей"
 13. N 423 від 22.12.2006 "Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії"
 14. N 424 від 22.12.2006 "Про прийняття державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії"
 15. N 425 від 22.12.2006 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-129:2006 "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови"
 16. N 431 від 27.12.2006 "Про затвердження Випуску 1 "Штукатурні роботи", Випуску 5 "Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" та Випуску 3 "Мости та труби" (частина 1) Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу
 17. N 432 від 27.12.2006 "Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"
 18. N 439 від 28.12.2006 "Щодо терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР"
 19. N 18 від 23.01.2007 "Про прийняття Зміни N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"
 20. N 20 від 23.01.2007 "Про затвердження державних будівельних норм"
 21. N 24 від 27.01.2007 "Про удосконалення роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва"
 22. N 34 від 05.02.2007 "Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-46-96"
 23. N 35 від 05.02.2007 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007"
 24. N 36 від 05.02.2007 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-31:2007"
 25. N 37 від 05.02.2007 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-1:2007"
 26. N 38 від 05.02.2007 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-3:2007"
 27. N 39 від 05.02.2007 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-6:2007"
 28. N 44 від 07.02.2007 "Про затвердження державних будівельних норм"
 29. N 53 від 15.02.2007 "Про доповнення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року N 32/288 щодо Переліку спеціалізованих орг
 30. N 61 від 20.02.2007 "Про затвердження Положення про раду із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"
 31. N 70 від 28.02.2007 "Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 8/8-1194 от 28.12.2006 "Об утверждении изменений к разделам 1, 2 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (Выпуск 64)
 2. 8/8-1195 от 28.12.2006 "Об утверждении Отраслевых норм времени на некоторые виды строительных работ"
 3. 7/8-46 от 23.01.2007 "Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения по состоянию на 1 января 2007 год

Документы других министерств и ведомств

 1. ГНД 34.05.102-2003. Порядок визначеня вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж
 2. 20.05.2006. Про затвердження експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
 3. 25.07.2006. Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Документы местных органов власти

 1. Регіональні (місцеві) правила забудови території м. Мукачево
 2. Регіональні правила забудови території Закарпатської області
 3. 18.09.2002. О Региональных правилах застройки и использования территорий в Автономной Республике Крым
 4. 21.05.2003. О некоторых вопросах организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Автономной Республике Крым

Кодексы Украины

 1. Господарський процесуальний кодекс України

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. О текущих ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование при определении стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации. ( на 01.01.2007)
 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N3 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці
 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N7 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг
 4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N 7, 8 до розділу 2 Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 5. Рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 228. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні"
 6. Рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 229. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітектурно-будівельн
 7. Угода про науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Національною академією наук України
 8. Рішення N 83 НТР від 23.11.2006. Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії"
 9. Рішення N 84 НТР від 23.11.2006. Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії"
 10. Рішення N 85 НТР від 23.11.2006. Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Зако
 11. Рішення N 88 НТР від 23.11.2006. Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови"
 12. Рішення N 89 НТР від 23.11.2006. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації
 13. Рішення N 114 НТР від 14.12.2006. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації
 14. Рішення N 115 НТР від 14.12.2006. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації
 15. Рішення N 4 НТР від 18.01.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей тришарових сталевих з утеплювачем із мінераловатних плит на основі базальтової сировини
 16. Рішення N 5 НТР від 18.01.2007. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 17. Рішення N 6 НТР від 18.01.2007. Про проект ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж"
 18. Рішення N 7 НТР від 18.01.2007. Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок"
 19. Рішення N 8 НТР від 18.01.2007. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації
 20. Рішення N 10 НТР від 08.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві набору виробів для виконання фасадного утеплення будинків системою TORAED
 21. Рішення N 11 НТР від 08.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури
 22. Рішення N 12 НТР від 08.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів для виконання фасадного утеплення стін будинків системою TORAED MINERAL
 23. Рішення N 13 НТР від 15.02.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 24. Рішення N 14 НТР від 15.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стрічки полістирольної спіненої марки ПСВ
 25. Порядок предоставления консультаций специалистами Управления ценообразования, экспертизы и контроля стоимости строительства
 26. Запровадження сучасних систем сміттєпроводів та їх застосування в житлових та громадських будинках
 27. Роз'яснення щодо законодавчого врегулювання питання накладення штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не забезпечили безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів існуючого житлово-цивільного призна
 28. Роз'яснення щодо правомірності вимог Київської міської санепідемстанції про необхідність проведення комплексної державної експертизи проекту будівництва житлового будинку та господарських споруд, реконструкції існуючого житлового будинку по вул. Оле
 29. Роз'яснення щодо надання пільг з оплати за спожиту холодну воду батькам загиблих військовослужбовців
 30. Роз'яснення щодо приватизації пам'яток культурної спадщини
 31. Роз'яснення щодо стану житлового будівництва та забезпечення населення житлом
 32. Роз'яснення щодо реконструкції застарілого житлового фонду
 33. Роз'яснення щодо можливості використання житлових чеків приприватизації державного житлового фонду
 34. Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги. Зміна 1
 35. Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги

Всего новых документов: 120

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання