Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы от 17 декабря 2008 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва
 2. ДБН А.2.1-1-2008. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства
 3. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН 298-92. Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупанельних зданий
 2. ДБН 338-92. Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий
 3. ВБН В.2.1-1-97. Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових грунтах, буроін'єкційними палями
 4. ВБН В.2.3-218-175-2002. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей
 5. ВБН В.2.3-218-178-2004. Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій
 6. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу
 7. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.
 8. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Изменение
 9. ДСТУ Н Б В.2.5-35:2007. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації
 10. ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (EN ISO 15874-7: 2003, EN ISO 15875-7:2003, MOD). Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань
 11. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови. Зміна N1
 12. ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 - 2001). Будівельні матеріали. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності
 13. ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, IDT). Конструкції будинків і споруд. Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови
 14. ДСТУ Б В.2.6-3-95(ГОСТ 22233-93 ). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 15. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 16. ДСТУ Б В.2.7-140:2007 (EN 1451-1:1998, MOD). Будівельні матеріали. Труби з поліпропілену та фасонні вироби до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови
 17. ДСТУ Б В.2.7-141:2007. Будівельні матеріали. Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови
 18. ДСТУ Б В.2.7-142:2007 (ISO/DIS 15877:2006, EN ISO 1452:1999, MOD). Труби з хлорованого полівінілхлориду (хпвх) та фасонні вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 19. ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (EN ISO 15875-2:2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 20. ДСТУ Б В.2.7-145:2008. Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Изменение N5 (утвержд. приказом Минрегионстроя Украины N 193 от 06.05.08г.)
 2. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 3. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 8. Горнорудная промышленность(с изменениями и дополнениями). (издание "Инпроект")

Справочные материалы

 1. Перелік виробів, які мають незначній вплив на здоров'я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність
 2. Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми
 3. ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия
 4. ГОСТ 12434-83 (СТ СЭВ 3560-82). Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия
 5. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов
 6. ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия
 7. ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
 8. ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования
 9. ГОСТ 1779-83. Шнуры асбестовые. Технические условия
 10. ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
 11. ДСТУ EN 13123-2:2006 (EN 13123-2:2004, IDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробування
 12. ДСТУ EN 13124-2:2006 (EN 13124-2:2004, IDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування
 13. ДСТУ EN 622-1:2006 (EN 622-1:2003, IDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги
 14. ДСТУ EN 622-2:2006 (EN 622-2:2004, IDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит
 15. ДСТУ EN 622-5:2006 (EN 622-5:1997, IDT). Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF)
 16. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
 17. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів
 18. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 16.09.2008. Про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни щодо сприяння будівництву

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 08.10.2008. Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 2. 16.10.2008. Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки
 3. 16.10.2008. Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами
 4. 22.10.2008. Про внесення змін до Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві

Приказы Госстроя Украины

 1. N 301 від 04.07.2008. "Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об'єктів промислової забудови та ін
 2. N 340 від 23.07.2008. "Про затвердження ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки і споруди. Готелі"
 3. N 374 від 20.08.2008. "Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність"
 4. N 381 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 5. N 382 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 6. N 383 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 7. N 384 від 27.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 8. N 385 від 27.08.2008. "Про затвердження ДБН В.1.2-12-2008 "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки"
 9. N 390 від 29.08.2008. "Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів комплексу "Система проектної документації для будівництва" та про затвердження переліку НД, які підлягають перегляду"
 10. N 427 від 30.09.2008. "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2009 рік"
 11. N 429 від 30.09.2008. "Про відновлення чинності міждержавного стандарту ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия"
 12. N 438 від 30.09.2008. "Про внесення змін до наказів від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" та від 20.06.08
 13. N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-т
 14. N 445 від 10.10.2008. "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації "Світлопрозорі конструкції" та проведення реєстрації технічних комітетів стандартизації"
 15. N 447 від 10.10.2008. "Про затвердження Зміни N 9 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та Зміни N9 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик
 16. N 457 від 13.10.2008. "Про затвердження державних будівельних норм"
 17. N 465 від 14.10.2008. "Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства"
 18. N 470 від 16.10.2008. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 19. N 473 від 21.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 228"
 20. N 477 від 24.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ"
 21. N 471 від 16.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 22.05.2008 N 219 "Про затвердження Положення пр о Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівниц
 22. N 482 від 28.10.2008. "Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.2.7-2000"
 23. N 484 від 28.10.2008. "Про затвердження державних будівельних норм"
 24. N 485 від 28.10.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 15.05.2008 N 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу"
 25. N 486 від 28.10.2008. "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів"
 26. N 503 від 10.11.2008. "Про створення групи з вивчення чинного законодавства у будівельній галузі"
 27. N 504 від 10.11.2008. "Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства"
 28. N 517 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 29. N 518 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 30. N 519 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 31. N 520 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 32. N 521 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 33. N 522 від 18.11.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 34. N 526 від 20.11.2008. "Про утворення комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та неправомірним діянням"
 35. N 529 від 21.11.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-149:2008 "Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 2/6-701 от 22.12.2003 "Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління."
 2. 11/7-885 від 13.10.2008 "Про надання місцевим органам виконавчої влади та органам самоврядування методичних рекомендацій щодо визначення ступеня пошкодження нерухомого майна громадян"
 3. 9/8-892 від 17.10.2008 "Щодо визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 4. 9/8-900 від 20.10.2008 "Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 жовтня 2008 року"
 5. 11/6-1010 від 06.11.2008 "Щодо питання проведення технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на машиномісця у вбудованих в житлових і нежитлових будинках автостоянках(паркінгах)"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. Рекомендації N1 організаціям, уповноваженим на підготовку висновків
 2. N 158 від 16.10.2008. Про внесення змін до наказу від 05.03.08 N 39
 3. N 159 від 17.10.2008. Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції
 4. Щодо терміну притягнення до адміністративної відповідальності (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008р N 22/7-2350)
 5. Щодо виконання протиаварійних, відновлювальних та будівельних робіт в умовах надзвичайної ситуації. (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008 N 22/5-2332)
 6. Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.09.2008 N 22/4-3181)
 7. Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об'єкта самочинного будівництвадля подальшої експлуатації (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.10.08 N 22/4-3750)
 8. Щодо необхідності оформлення на тимчасову дослідно-промислову установку на період пробної експлуатації свердловин (родовища) дозволу на виконання будівельних робіт (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.10.08 N 22/10-3710)
 9. Щодо необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт при розвідці газових родовищ (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 19.09.08 N 22/10-3026)

Документы других министерств и ведомств

 1. 27.12.2006. Про затвердження Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд
 2. 31.05.2002. Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002
 3. 11.12.2007. Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (ДСанПіН 4.4.4.-152-2008)
 4. 29.09.88. Санитарные правила для холодильников
 5. 06.12.2004. (НПАОП 01.2-1.09-05). Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство
 6. 28.12.2007. (НПАОП 0.00-1.04-07) Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органівдихання
 7. 24.03.2008. (НПАОП 0.00-4.01-08) Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
 8. 22.04.97. (ДНАОП 1.8.10-1.06-97; НПАОП 15.4-1.06-97). Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
 9. РД 34.03.501. Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума
 10. РД 34.20.141 (НР 34-70-118-87). Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций
 11. РД 34.20.301. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях
 12. РД 34.20.401-83(ПР 34-70-002-83). Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения
 13. РД 34.20.405 (ВСН 37-86). Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей
 14. РД 34.20.407-87. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения
 15. РД 34.70.110-92. Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Концепція державної регіональної політики
 2. Рішення колегії від 23 вересня 2008 р. N 93. Про "Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах"
 3. Рішення N 109 НТР від 13.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії металевих та залізобетонних конструкцій
 4. Рішення N 112 НТР від 22.08.2008. Про погодження проекту технічних умов
 5. Рішення N 113 НТР від 22.08.2008. Про проект ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві"
 6. Рішення N 115 НТР від 17.09.2008. Про погодження СОУ Д.2.7-45.2-0018112
 7. Рішення N 116 НТР від 19.09.2008. Про погодження СОУ Д.2.7-
 8. Рішення N 119 НТР від 11.09.2008. Про проект ДБН В.2.1-...-200... "Основи і фундаменти будівель та споруд"
 9. Рішення N 120 НТР від 29.09.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 10. Рішення N 121 НТР від 30.09.2008. Про проект змін до розділів 2 та 4 Довідника характеристик професій працівників (Випуск 64)
 11. Рішення N 122 НТР від 25.09.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден, перону Кому
 12. Рішення N 123 НТР від 25.09.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.7-_:200_ "Будівельні матеріали. Щебіньі щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови"
 13. Рішення N 124 НТР від 25.09.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар"
 14. Рішення N 125 НТР від 07.10.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (коригування)"
 15. Рішення N 126 НТР від 10.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани "Dual Seal"
 16. Рішення N 127 НТР від 10.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг ТIТАН і комплектуючих елементів до них
 17. Рішення N 128 НТР від 09.10.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту реконструкції та розширення перону "S" Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
 18. Рішення N 129 НТР від 24.10.2008. Про Зміну N4 до ДБН Д.2.7-2000
 19. Рішення N 130 НТР від 10.10.2008. Про розгляд проекту Зміни N 1 до державних будівельних норм ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів"
 20. Рішення N 131 НТР від 24.10.2008. Про проект СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів "Поліпромсинтез" таСОУ Д.2.7.
 21. Рішення N 132 НТР від 28.10.2008. Про проект Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови"
 22. Рішення N 133 НТР від 29.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікатора бетону "ЕМБЕЛІТ"
 23. Рішення N 134 НТР від 29.10.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 24. Рішення N 135 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови"
 25. Рішення N 136 НТР від 30.10.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)"
 26. Рішення N 137 НТР від 30.10.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю"
 27. Рішення N 138 НТР від 30.10.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні матеріали. Трубиполіетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN12201-2:2003, MOD)
 28. Рішення N 139 НТР від 30.10.2008. Про проекти національнихстандартів ДСТУ Б В.2.2-__:200_ "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків" та ДСТУ Б В.2.6-__:200_ "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення пока
 29. Рішення N 140 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту
 30. Рішення N 141 НТР від 30.10.2008. Про проекти нормативних документів комплексу "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією"
 31. Рішення N 142 НТР від 30.10.2008. Про проекти національних стандартів
 32. Рішення N 143 НТР від 30.10.2008. Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі"
 33. Рішення N 144 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Б Д.1.1
 34. Рішення N 145 НТР від 30.10.2008. Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ - Чоп (на Будапешт через Львів - Мукачеве, Ужгород) (М - 06) на ділянці км 14 + 080 (Київська область) - км 348 + 000 (Рівненська область) та проек
 35. Рішення N 146 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.2.3-___:200_ "Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів"
 36. Рішення N 147 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.2.3-___:200_ "Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Засоби і установки електрохімічного захисту"
 37. Рішення N 148 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу"
 38. Рішення N 149 НТР від 06.11.2008. Про розгляд техніко-економічного обґрунтування реконструкції НСК "Олімпійський" та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про його схвалення
 39. Роз'яснення щодо забезпечення житлового фонду лічильниками газу
 40. Роз'яснення щодо застосування гнучких підводок у системах внутрішнього водопроводу житлових багатоповерхових будинків
 41. Роз'яснення щодо запобігання руйнації різноманітних будівель та споруд малих архітектурних форм, на яких розміщуються різноманітні рекламні носії, а також приймально-передавальні системи засобів зв'язку

Всего новых документов: 190

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання