Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы от 23 марта 2009 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів
 2. ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять
 3. ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ А. Щодо призначення нотифікованих органів по роботі з директивою стосовно будівельних виробів
 4. ДСТУ-Н Б A.1.1-83:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ В. Щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби
 5. ДСТУ-Н Б A.1.1-84:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ С. Щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів
 6. ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Н. Щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів
 7. ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

Б.2 Планировка и застройка населенных пунктов и территорий

 1. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міс ьких і сільських поселень. Зміна N1
 2. ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та ...
 3. ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ...

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями
 2. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 4
 3. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна N1
 4. ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах
 5. ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы
 6. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі
 7. ДСТУ Б В.2.3-17:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування
 8. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці коліїї 1520 мм. Норми проектування
 9. ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами
 10. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ). Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
 11. ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001). Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб'яні. Загальні технічні умови
 12. ДСТУ Б В.2.7-131:2007. Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови
 13. ДСТУ Б В.2.7-133:2007. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
 14. ДСТУ Б В.2.7-134:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування
 15. ДСТУ Б В.2.7-136:2007. Будівельні матеріали. Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
 16. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 17. ДСТУ Б В.2.7-138:2007 (ГОСТ 22856-89, МОD). Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні з природного каменю. Технічні умови
 18. ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD). Будівельні матеріали. Черепиця полімерпіщана. Технічні умови
 19. ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2: 2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови
 20. ДСТУ Б В.2.7-146:2008. Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови
 21. ДСТУ Б В.2.7-147:2008 (EN 12371:2001, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості
 22. ДСТУ Б В.2.7-148:2008 (EN 572:2004, NEQ). Будівельні матеріали. Скло листове армоване. Технічні умови
 23. ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Вартість будівництва об'єктів і робіт. Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд

Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования

 1. ВНТП-АПК-02.05. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)
 2. ВНТП АПК-07.06. Об'єкти ветеринарної медицини
 3. ВНТП-АПК-09.06. Системи видалення, обробки, підготовки та використання гною

Справочные материалы

 1. Перелік чинних державних будівельних норм колишнього СРСР станом на 27.01.2009.
 2. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы Классификация
 3. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам
 4. ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы
 5. ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД. Масштабы
 6. ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии
 7. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные
 8. ГОСТ 2.305-68. ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения
 9. ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
 10. ГОСТ 2.308-79* (CT СЭВ 368-76). ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
 11. ГОСТ 2.316-68*. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
 12. ГОСТ 2.317-69*. ЕСКД. Аксонометрические проекции
 13. ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные
 14. ГОСТ 2.410-68*. ЕСКД. Правила выполнения чертежей различныхизделий. Правила выполнения чертежей металлических конструкций
 15. ГОСТ 27453-87. Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения. Технические требования
 16. ДСТУ EN 54-7:2004 (EN 54-7:2000, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні
 17. ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). Кутики сталеві горячекатані рівнополичні. Сортамент
 18. ДСТУ 4401-1:2005 (EN 671-1:2001, MOD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
 19. ДСТУ 4401-2:2005 (EN 671-2:2001, MOD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
 20. ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ535-2005). Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Згальні технічні умови
 21. ДСТУ 4490:2005. Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 25.12.2008. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 14.01.2009. Про внесення зміни до Положення про державний архітектурно-будівельний контроль та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 609
 2. 11.02.2009. Деякі питання іпотечного кредитування
 3. 11.02.2009. Про затвердження Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури
 4. 25.02.2009. Про припинення виконання Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки

Приказы Госстроя Украины

 1. N 516 від 18.11.2008. "Про затвердження Порядку уповноваження установ та організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт"
 2. N 527 від 21.11.2008. "Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність"
 3. N 531 від 24.11.2008. "Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов"
 4. N 532 від 24.11.2008. "Про затвердження індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт"
 5. N 536 від 26.11.2008. "Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України", від 20.06.2008 N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186
 6. N 540 від 27.11.2008. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінрегіонбуду від 15.09.2008 N 408"
 7. N 541 від 27.11.2008. "Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства"
 8. N 542 від 27.11.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-34:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ко нструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги"
 9. N 543 від 27.11.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-156:2008 "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)"
 10. N 544 від 27.11.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови"
 11. N 546 від 28.11.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-21:2008 "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків"
 12. N 547 від 28.11.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-37:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ме тоди визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів в лабораторних умовах"
 13. N 550 від 01.12.2008. "Про прийняття національних стандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю"
 14. N 551 від 01.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-157:2008 "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови"
 15. N 552 від 01.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-35:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарко
 16. N 553 від 01.12.2008. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації")
 17. N 556 від 02.12.2008. "Про скасування наказів Мінрегіонбуду"
 18. N 568 від 09.12.2008. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008 "Теплові мережі")
 19. N 569 від 09.12.2008. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б А.1.1-91:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм"
 20. N 570 від 09.12.2008. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б А.1.1-92:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм"
 21. N 575 від 10.12.2008. "Про затвердження форм свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об'єкта будівництва, акта готовності об'єкта до експлуа
 22. N 577 від 10.12.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" із змінами та доповненнями
 23. N 581 від 10.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Дерев'яні конструкції (Збірник 10)")
 24. N 582 від 10.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002 (Е), MOD)"/
 25. N 583 від 10.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Будівельні матеріли. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови")
 26. N 596 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-39:2008 "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови"
 27. N 597 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN 12201-2:2003, MOD)
 28. N 598 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-166:2008 "Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови"
 29. N 599 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-161:2008 "Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови"
 30. N 600 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-163:2008 "Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови"
 31. N 601 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-38:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників"
 32. N 602 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 "Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів"
 33. N 603 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 "Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій"
 34. N 604 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-165:2008 "Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів"
 35. N 605 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-159:2008 "Будівельні матеріали. Матеріалита вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ)"
 36. N 606 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-164:2008 "Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови"
 37. N 607 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-160:2008 "Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)"
 38. N 608 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-162:2008 "Будівельні матеріали. Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників"
 39. N 609 від 16.12.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 N 485"
 40. N 610 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 196-10:2008 Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементах (EN 196-10:2006, IDT)"
 41. N 611 від 16.12.2008. "Про прийняття Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002"Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови"
 42. N 612 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)"
 43. N 615 від 17.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби. Монтаж прогонових будов (Збірник 30)")
 44. N 623 від 22.12.2008. "Про прийняття національного стандарту Б В.2.7-168:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ)"
 45. N 624 від 22.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-167:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162:2001, NEQ)"
 46. N 625 від 22.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-169:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови (EN 13162:2001, NEQ)"
 47. N 636 від 24.12.2008. "Про прийняття Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд"
 48. N 637 від 24.12.2008. "Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятт
 49. N 642 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-170:2008 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності"
 50. N 643 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Г.1-10:2008 "Організаційно - методичні, економічні і технічні нормативи. Бетони. Номенклатура показників"
 51. N 645 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-21:2008 "Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови"
 52. N 646 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-22:2008 "Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови"
 53. N 647 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-53:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель іспоруд. Технічні умови"
 54. N 648 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-55:2008 "Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови"
 55. N 649 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-55:2008 "Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови"
 56. N 650 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-56:2008 "Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови"
 57. N 651 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-57:2008 "Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови"
 58. N 652 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-58:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови"
 59. N 653 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-59:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови"
 60. N 654 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-60:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови"
 61. N 655 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-61:2008 "Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови"
 62. N 656 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови"
 63. N 657 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-63:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств.Технічні умови"
 64. N 658 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-64:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Технічні умови"
 65. N 659 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-65:2008 "Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. Технічні умови"
 66. N 660 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-66:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови"
 67. N 661 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-67:2008 "Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови"
 68. N 662 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-68:2008 "Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні високовольтно - сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови"
 69. N 663 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-69:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови"
 70. N 664 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-107:2008 "Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови"
 71. N 667 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-75:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови"
 72. N 668 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-70:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови"
 73. N 669 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови"
 74. N 670 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-52:2008 "Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови"
 75. N 671 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-9:2008 "Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови"
 76. N 672 від 26.12.2008. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) "Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови"
 77. N 673 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-74:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу . Технічні умови"
 78. N 674 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-76:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови"
 79. N 675 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-50:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови"
 80. N 676 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-72:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови"
 81. N 677 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-71:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови"
 82. N 678 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-73:2008 "Конструкції будинків і споруд. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови"
 83. N 679 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови(EN 934-2:2001, NEQ)")
 84. N 680 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 "Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах")
 85. N 681 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ))
 86. N 682 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.7-172:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водорозчинного хлориду (EN 480-10:1996, NEQ))
 87. N 683 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.7-173:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугу в добавках (EN 480-12:1996, NEQ)
 88. N 684 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.7-174:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії (EN 480-6:1996, NEQ)
 89. N 685 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-47:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови"
 90. N 686 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-46:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна сталеві. Загальні технічні умови"
 91. N 687 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-41:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні умови"
 92. N 688 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-42:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови"
 93. N 689 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-45:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови"
 94. N 690 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-48:2008 "Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови"
 95. N 691 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-44:2008 "Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови"
 96. N 692 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-49:2008 "Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови"
 97. N 693 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-36:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови"
 98. N 696 від 26.12.2008. "Про внесення доповнення до наказу Мінрегіонбуду від 30.05.2008 N 229 "Про затвердження Регламенту Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 99. N 698 від 29.12.2008. "Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду у I кварталі 2009 року"
 100. N 700 від 29.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)"
 101. N 709 від 30.12.2008. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.1.2-14-2008 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ")
 102. N 710 від 30.12.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990:2002, IDT) "Настанова. Основи проектування конструкцій")
 103. N 2 від 13.01.2009. "Про оприлюднення Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві"
 104. N 3 від 14.01.2009. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану територій")
 105. N 5 від 19.01.2009. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування")
 106. N 9 від 20.01.2009. "Про внесення змін до Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі "
 107. N 10 від 20.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-77:2009 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови"
 108. N 11 від 20.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-23:2009 "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови"
 109. N 12 від 20.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-180:2009 "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови"
 110. N 22 від 23.01.2009. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 11.08.2008 N 471 "ОС"
 111. N 54 від 03.02.2009. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" із змінами та доповненнями
 112. N 56 від 04.02.2009. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" (01.01.2009р.)
 113. N 65 від 10.02.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-181:2009 "Будівельні матеріали. Цементилужні. Технічні умови"
 114. N 74 від 19.02.2009. "Про утворення робочої групи з питання скасування переліку міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року "
 115. N 75 від 19.02.2009. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ"
 116. N 94 від 05.03.2009. "Про затвердження Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 9/11-145 від 05.02.2009 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 2. 9/11-153 від 06.02.2009 "Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2009 року"
 3. 13/18-284 від 10.03.2009 "Про розповсюдження та використання офіційних видань нормативних документів Мінрегіонбуду України"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 226 від 29.12.2008. Про скасування наказу Держархбудінспекції від 19.12. 2007 N 77 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності зд

Документы других министерств и ведомств

 1. 02.04.2008. Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 4.1 та 4.2 Правил улаштування електроустановок
 2. 03.02.2009. Рішення конституційного суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10...
 3. 03.02.2009. Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 "Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків"
 4. 07.02.2009. Про затвердження СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009 "Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків"
 5. 04.07.2007. Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи
 6. 05.11.71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71 (ДНАОП 0.03.-3.01-71)
 7. 30.06.89. Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР СанПиН N 5.02.12/н
 8. 01.09.2008. (НПАОП 0.00-1.02-08) Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
 9. РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование
 10. СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків
 11. СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. 20.11.2008. Меморандум между Минрегионстроем Украины и строительными организациями ...
 2. 28.10.2008. Угода про співробітництво та координацію діяльності з питань формування нормативної бази у будівництві між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Академією будівництва України
 3. Рішення N 150 НТР від 17.11.2008. Про розгляд проекту Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд"
 4. Рішення N 151 НТР від 24.11.2008. Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій"
 5. Рішення N 152 НТР від 26.11.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ґрунтових дротових анкерів "Bauer"
 6. Рішення N 153 НТР від 26.11.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 7. Рішення N 154 НТР від 01.12.2008. Про проект Настанови Міністерства вугільної промисловості України прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 "Особливості визначення вартості будівництва вугільних шахт"
 8. Рішення N 155 НТР від 27.11.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Панелі металеві та бетонні вироби"
 9. Рішення N 156 НТР від 27.11.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Опоряджувальні матеріали"
 10. Рішення N 157 НТР від 27.11.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Матеріали полімерні для підлоги"
 11. Рішення N 158 НТР від 27.11.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:200Х " Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови"
 12. Рішення N 159 НТР від 27.11.2008. Про проекти нормативних документів комплексу "Контроль та технічне діагностування металевих конструкцій"
 13. Рішення N 160 НТР від 27.11.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Добавки для бетонів та бетони"
 14. Рішення N 161 НТР від 27.11.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація й загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002, MOD)"
 15. Рішення N 162 НТР від 27.11.2008. Про технічне завдання наперегляд ДСТУ Б В.2.6-2-95 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови"
 16. Рішення N 163 НТР від 27.11.2008. Про проекти національних стандартів
 17. Рішення N 164 НТР від 02.12.2008. Про проект національногостандарту
 18. Рішення N 165 НТР від 02.12.2008. Про погодження проектів технічних умов
 19. Рішення N 166 НТР від 27.11.2008. Про розгляд скоригованого проекту будови "Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: підстанція 750 кВ "Київська" із заходами, повітряна лінія 750-330 кВ
 20. Рішення N 167 НТР від 27.11.2008. Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій
 21. Рішення N 168 НТР від 27.11.2008. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Загальних умовукладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві"
 22. Рішення N 169 НТР від 27.11.2008. Про науково-дослідну роботу "Концепція реформування місцевих бюджетів"
 23. Рішення N 170 НТР від 27.11.2008. Про "Розроблення методології впровадження регуляторної політики та дерегуляції в органах місцевої влади та в галузі будівництва"
 24. Рішення N 171 НТР від 05.12.2008. Про проект національного стандарту
 25. Рішення N 172 НТР від 05.12.2008. Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості"
 26. Рішення N 173 НТР від 27.11.2008. Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі
 27. Рішення N 174 НТР від 10.12.2008. Про погодження проекту СОУ Д.2.7-01383865-001-001...:2008
 28. Рішення N 175 НТР від 11.12.2008. Про проекти національнихстандартів
 29. Рішення N 176 НТР від 11.12.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Теплоізоляційні вироби"
 30. Рішення N 177 НТР від 11.12.2008. Про проекти національнихстандартів комплексу "Добавки для бетонів та бетони"
 31. Рішення N 178 НТР від 11.12.2008. Про розгляд робочого проекту будівництва міжнародної автомобільної дороги державного значення М - 12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград -Знам'янка на ділянці обходу м. Бережани у Тернопільській області (від автомобільн
 32. Рішення N 179 НТР від 17.12.2008. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 33. Рішення N 180 НТР від 17.12.2008. Про внесення змін до переліків нормативних документів, що супроводжуються базовими організаціями
 34. Рішення N 181 НТР від 22.12.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві георешіток полімерних та геотекстилю "TENSAR"
 35. Рішення N 182 НТР від 22.12.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві з`єднань з арматурної сталі типу HGС
 36. Рішення N 183 НТР від 22.12.2008. Про погодження СОУ 45.2-00018112-022.1:200_
 37. Рішення N 184 НТР від 18.12.2008. Про розгляд скоригованого проекту "Транспортна естакада від 3-ої черги існуючої естакади порту на вул. Кутузова міста Одеса до демпферного майданчика, що проектується" та проекту розпорядження Кабінету Міністрів Ук
 38. Рішення N 185 НТР від 18.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови "Реконструкція аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів"
 39. Рішення N 186 НТР від 18.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція та розширення перону "F" державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
 40. Рішення N 187 НТР від 17.12.2008. Про досвід та перспективи діяльності Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
 41. Рішення N 188 НТР від 17.12.2008. Про погодження СОУ Д.2.2-01383865-002:200_
 42. Рішення N 189 НТР від 26.12.2008. Про проект національногостандарту (ДСТУ Б Д.2.2-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)")
 43. Рішення N 190 НТР від 25.12.2008. Про проект ДБН "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві"
 44. Рішення N 191 НТР від 25.12.2008. Про проект національногостандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови"
 45. Рішення N 192 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу "Вікна та двері"
 46. Рішення N 193 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу "Деталі і перехідники для водо- і газопроводів з поліетиленових труб"
 47. Рішення N 194 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів ДСТУ "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)" та ДСТУ "Захист від пожежі.
 48. Рішення N 195 НТР від 25.12.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови"
 49. Рішення N 196 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу "Система проектної документації для будівництва"
 50. Рішення N 197 НТР від 25.12.2008. Про проект національного стандарту України "Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території"
 51. Рішення N 198 НТР від 25.12.2008. Про проект державних будівель них норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі"
 52. Рішення N 199 НТР від 25.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу будови на реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону олімпійської
 53. Рішення N 200 НТР від 25.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій "Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторівВВЕР АЕС
 54. Рішення N 201 НТР від 25.12.2008. Про розгляд проекту ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків "
 55. Рішення N 202 НТР від 25.12.2008. Про проект методичних рекомендацій щодо складання календарного графіка виконання робіт, плану фінансування будівництва, графіків передачі замовником підряднику проектної документації, матеріалів, устаткування, робо
 56. Рішення N 203 НТР від 29.12.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів GRP FLOWTITE
 57. Рішення N 1 НТР від 20.01.2009. Про проект СОУ В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій"
 58. Рішення N 2 НТР від 20.01.2009. Про проект ВБН В.3.2-__:200_ "Проведення аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальто-бетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов"
 59. Рішення N 3 НТР від 21.01.2009. Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів транскордонного співробітництва"
 60. Рішення N 4 НТР від 21.01.2009. Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо координації на національному та регіональному рівнях проектів у галузі транскордонного співробітництва за Європейським Інструментом Сусі
 61. Рішення N 5 НТР від 28.01.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 62. Рішення N 6 НТР від 30.01.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки для бетонів INFRACRETE
 63. Рішення N 7 НТР від 04.02.2009. Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектуриі містобудування
 64. Рішення N 8 НТР від 06.02.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві термоактивованих бітумних рулонних покрівельних мембран з вентиляційним прошарком SZYBKI SYNTAN SBS

Всего новых документов: 257

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання