Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы от 23 июня 2009 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДСТУ-Н Б A.1.1-86:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Е. Щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів
 2. ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив
 3. ДСТУ-Н Б A.1.1-88:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ D. Щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів
 4. ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів
 5. ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ М. Щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.1.1-10:2004. Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 5
 2. ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. Зміна N 1
 3. ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків
 4. ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами
 5. ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
 6. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3) Зміна N4
 7. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
 8. ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги
 9. ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови
 10. ДСТУ Б В.2.6-37:2008. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах
 11. ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (EN 14509:2005, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників
 12. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N З
 13. ДСТУ Б В.2.7-149:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови
 14. ГОСТ 25226-96 (В Украине ДСТУ Б В.2.7-62-97). Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия
 15. Правила устройства электроустановок. (ПУЭ)/ПУЕ/ Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ (Украина)

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.)
 2. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 6 до "Правил визначення вартості будівництва" (Затвер. наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. N114 )
 3. ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві
 4. ДСТУ Б Г.1-10:2008. Бетони. Номенклатура показників
 5. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 4 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов

Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования

 1. ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов
 2. ВНТП 03-91. Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов
 3. ВНТП 04-86. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий

Справочные материалы

 1. Перелік нормативно-правових актів у галузі будівництва
 2. ГОСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83). Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия
 3. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи (Межгосударственный. В Украине - ДСТУ ГОСТ 2.104:2006)
 4. ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80). ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
 5. ГОСТ 2.309-73*. ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей
 6. ГОСТ 2.310-68. ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
 7. ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы
 8. ГОСТ 2.312-72*. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
 9. ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
 10. ГОСТ 2.314-68*. ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
 11. ГОСТ 2.318-81. ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
 12. ГОСТ 2.501-88 (CT СЭВ 159-83). ЕСКД. Правила учета и хранения
 13. ГОСТ 2.502-68*. ЕСКД. Правила дублирования
 14. ГОСТ 2.601-2006. (Межгосударственный. В Украине - ДСТУ ГОСТ2.601:2006). ЕСКД. Эксплуатационные документы
 15. ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000) /ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000), IDT; ISO 3747:2000, MOD/. Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском. Метод порівнювання на місці установлення
 16. ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22). Светильники для аварийного освещения. Технические требования
 17. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования
 18. ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93). Трансформаторы силовые. Часть 1 Общие положения
 19. ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003) /ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), IDT; ISO 1996-1:2003, MOD/. Шум. Опис, вимірювання і оцінка шуму на місцевості. Частина 1. Основні величини і процедура оцінювання
 20. ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) /ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), IDT; ISO 15664:2001, MOD/. Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом
 21. ДСТУ EN 54-4:2003 (EN 54-4:1997, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення
 22. ДСТУ EN 54-10:2004(EN 54-10:2002, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум'я точкові.
 23. ДСТУ EN 54-11:2004 (EN 54-11:2001, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні
 24. ДСТУ EN 54-12:2004 (EN 54-12:2002, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла
 25. ДСТУ EN 671-3:2005 (EN 671-3:2000, IDT). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 25.12.2008. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 29.11.2006. Національний стандарт N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"
 2. 03.10.2007. Національний стандарт N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
 3. 27.12.2008. Про реєстрацію цін на окремі види продукції (Див. постанову КМУ від 25.03.09 р. N 267)
 4. 11.02.2009. Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом
 5. 25.03.2009. Про затвердження Порядку оренди житла з викупом
 6. 25.03.2009. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1138
 7. 25.03.2009. Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб (N253)
 8. 20.05.2009. Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування (N 489)
 9. 20.05.2009. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів)
 10. 20.05.2009. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження
 11. 08.04.2009. Про деякі заходи щодо сприяння добудові житлових об'єктів

Приказы Госстроя Украины

 1. N 236 від 04.06.2008. "Про створення Ради з питань будівництва паркінгів, гаражів та автостоянок при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України"
 2. N 4 від 19.01.2009. "Про затвердження ДБН В.2.2-23-2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі"
 3. N 16 від 22.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-177:2009 "Будівельні матеріали. Перехідники "Поліетилен-сталь" для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови"
 4. N 17 від 22.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-178:2009 "Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для водопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 12201-3:2003, MOD)"
 5. N 18 від 22.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-179:2009 "Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 1555-3:2002, MOD)"
 6. N 23 від 23.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-2:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту"
 7. N 24 від 23.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-6:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних планів"
 8. N 25 від 23.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-3:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів"
 9. N 27 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-22:2009 "Захист від пожежі. Конструкціїзовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)"
 10. N 28 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-5:2009 "Система проектної документації для будівництва. Загальні положення"
 11. N 29 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4- 4:2009 "Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації"
 12. N 30 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-8:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення елементів санітарно - технічних систем"
 13. N 31 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-1: 2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення трубопроводів та їх елементів"
 14. N 32 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-10:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів"
 15. N 33 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-9:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів"
 16. N 34 від 24.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно - будівельних робочих креслень"
 17. N 37 від 24.01.2009. "Про внесення змін до наказу від 30.12.08 N703"
 18. N 38 від 27.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-13:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення в документації з інженерно - геологічних вишукувань"
 19. N 39 від 27.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-11:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів"
 20. N 40 від 27.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-12:2009 "Система проектної документаціїдля будівництва. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень"
 21. N 41 від 27.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-41:2009 "Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення"
 22. N 42 від 27.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-21:2009 "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-2:2002, MOD)"
 23. N 43 від 27.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-40:2009 "Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах"
 24. N 44 від 27.01.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4- 42:2009 "Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення"
 25. N 45 від 27.01.2009. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення")
 26. N 47 від 27.01.2009. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури "
 27. N 67 від 12.02.2009. "Про затвердження ДБН В.2.2-24-2009 "Будинки споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків"
 28. N 70 від 16.02.2009. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архіт.и та житлової політики України від 13.09.2001
 29. N 82 від 25.02.2009. "Про затвердження Випуску 3 "Шпалерні роботи" та Випуску 6 "Опорядження виробами промислового виробництва" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"
 30. N 93 від 05.03.2009. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держбуду України від 10.03.2000 N 48"
 31. N 104 від 13.03.2009. "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів")
 32. N 105 від 16.03.2009. "Про затвердження Положення про проведення конкурсу з елементами аукціону по відбору забудовників для надання державної підтримки на добудову об'єктів незавершеного житлового будівництва"
 33. N 107 від 16.03.2009. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.1.2-15-2009 "Навантаження та впливи. Мости та труби")
 34. N 108 від 16.03.2009. "Про прийняття національного стандарту України" (ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 "Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів")
 35. N 110 від 16.03.2009. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.3-6-2009 "Мости та труби. Обстеження та випробування")
 36. N 111 від 16.03.2009. "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.3-22-2009 "Мости та труби. Основні вимоги проектування".)
 37. N 114 від 19.03.2009. "Про затвердження Зміни N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000"
 38. N 127 від 27.03.2009. "Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у ІІ кварталі 2009 року"
 39. N 132 від 31.03.2009. "Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду у IІ кварталі 2009 року"
 40. N 133 від 31.03.2009. "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2009 року"
 41. N 134 від 01.04.2009. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186"
 42. N 136 від 01.04.2009. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінбудархітектури та Держкомзему від 24.09.93 N 158/61"
 43. N 140 від 08.04.2009. "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2008 році"
 44. N 145 від 08.04.2009. "Про затвердження Переліку об'єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим"
 45. N 159 від 22.04.2009. "Про затвердження Зміни N 2 до Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві
 46. N 184 від 12.05.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б CEN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементу. Частина 4. Кількісне визначення складників (CEN/TR 196-4:2007, IDT)"
 47. N 186 від 12.05.2009. "Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 48. N 206 від 26.05.2009. "Про затвердження Зміни N 5 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" та Зміни N 1 ДБН В.2.2-16-2005 "Будинкиі споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
 49. N 209 від 27.05.2009. "Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 23.04.08

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 10/2-9 від 23.02.2006 "До врахування в кошторисній документації вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання та придатних для повторного використання на об'єкті будівництва"
 2. 11/16-62 від 21.01.2009 "Щодо заходів з підвищення енергоефективності, нормативно-методичного забезпечення питань енергозбереження у будівельному комплексі"
 3. 9/11-284 від 04.03.2009 "Про вартість матеріальних ресурсів при визначенні вартості будівництва"
 4. 8/5-395 від 17.03.2009 "Щодо надання документів до Мінрегіонбуду для розгляду матеріалів Міжвідомчою робочою групою з питань добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва"
 5. 8/2-464 від 25.03.2009 "Щодо нормативного визначення "Об'єкт житлового будівництва"
 6. 11/15-459 від 30.03.2009 "Стосовно розгляду звернення інвесторів щодо погоджень вимушених відступів від вимог нормативних документів в частині влаштування автономних котелень"
 7. 10/23-590 від 10.04.2009 "Стосовно внесенням змін до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
 8. 9/11-614 від 05.05.2009 "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2009 року"
 9. 9/11-705 від 21.05.2009 "Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 травня 2009 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 30 від 25.02.2009. Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органівз ліцензування господарської діяльності, пов'язаної (Див. наказ Держархбудінспекції від 19.05.09р. N88)
 2. N 43 від 31.03.2009. Про скасування наказу Держархбудінспекції від 16.07.2008 N 112 "Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"
 3. N 44 від 01.04.2009. Про затвердження складу ліцензійної комісії Держархбудінспекції
 4. N 88 від 19.05.2009. Про внесення змін у додаток 3 до наказу Держархбудінспекції вiд 25.02.09 N 30
 5. N 2/6-701 від 22.12.2003. Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління.
 6. N 22/7-1316 від 12.03.2009. Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом виробничих об'єктів
 7. Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об'єкта самочинного будівництва для подальшої експлуатації (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.10.08 N 22/4-3750)
 8. Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 16.01.2009 N 22/7-195)
 9. Порядок звернення органів прокуратури до територіальних органів Держархбудінспекції (відповідно до листа Генпрокуратури від 16.012009 N 07/1/2-08 вих-09)
 10. Щодо гарантійних строків у будівництві
 11. Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (відповідно до листа Держархбудінспекції від 15.01.2009 N 22/7-185)

Документы других министерств и ведомств

 1. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть I. Cтроительство и ремонт воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей
 2. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть II. Устройство мачтовых переходов
 3. 12.04.2006. Про галузевий орган із сертифікації
 4. 24.01.2009. Про порядок укладання договорів з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України
 5. 03.02.2009. Щодо переліку нормативних документів з кошторисного ціноутворення
 6. 19.03.2009. Про забезпечення якості виконання дорожніх робіт та поліпшення стану автомобільних доріг
 7. 29.04.2009. Щодо забезпечення якості основних дорожньо-будівельних матеріалів
 8. 04.01.2005. Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок
 9. 19.04.2006. СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Послуги міського електричного транспорту
 10. 22.02.2008. Про затвердження Рекомендацій щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення
 11. 19.03.2008. Стандарт ЖКГ. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги
 12. 03.11.2008. Методика визначення відновної вартості об'єкта благоустрою
 13. 30.08.2002. Номенклатура продукції будівництва
 14. 02.02.2005. Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"
 15. 29.12.2007. Про затвердження методичних рекомендацій "Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві"
 16. 13.07.2005 ( НПАОП 02.0-1.04-05). Про затвердження Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (Див. зміни - наказ Держгірпромнагляду України від 07.11.07. N 257)
 17. 07.11.2007 ( НПАОП 02.0-1.04-05). Про внесення змін до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
 18. 16.01.2008. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці
 19. 07.02.2008. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
 20. 24.12.2008. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
 21. 07.05.2004. Про затвердження Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування
 22. СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання
 23. 22.12.2008. Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів

Документы местных органов власти

 1. 28.05.2009. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" у зв'язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
 2. Рішення КМР N 58/58 від 17.07.2008. "Про заходи щодо впорядкування об'єктів торгівлі (малих архітектурних форм)"
 3. Рішення КМР N 1051/1051 від 25.12.2008. "Про Правила благоустрою міста Києва із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КМР від 21 травня 2009 року N 462/1518 /Додаток- Правилаторгівлі на ринках у м. Києві/
 4. Рішення КМР N 462/1518 від 21.05.2009. "Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд"

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни (N9) до розділів 2, 4
 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
 3. Рішення колегії від 17 березня 2009 р. N 6/1. Про впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі
 4. Рішення колегії від 17 березня 2009 р. N 7. Про стан виконавської дисципліни у Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень
 5. Рішення колегії від 17 березня 2009 р. N 8. Про роботу зі зверненнями громадян у Міністерстві регіонального розвиткута будівництва України в 2008 році
 6. Рішення колегії від 14 квітня 2009 р. N 18. Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подальше вдосконалення роботи
 7. Рішення N 9 НТР від 16.02.2009. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Розкриття і підготовка пластів Кам'янської світи (коригування) відокремленого підрозділу "Шахта ім. Артема" Державного пі
 8. Рішення N 10 НТР від 19.02.2009. Про науково-дослідну роботу "Розроблення порядку розподілу субвенцій"
 9. Рішення N 11 НТР від 20.02.2009. Про проект Галузевих норм часу. Випуск 3 "Шпалерні роботи" та проект Галузевих норм часу. Випуск 6 "Опорядження виробами промислового виробництва"
 10. Рішення N 12 НТР від 25.02.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 11. Рішення N 13 НТР від 26.02.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві арматури та систем для трамвайних і тролейбусних контактних мереж
 12. Рішення N 14 НТР від 02.03.2009. Про науково-дослідну роботу "Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх об'єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України"
 13. Рішення N 15 НТР від 02.03.2009. Про науково-дослідну роботу "Розробка положень про Національний фонд регіонального розвитку, регіональні фонди регіонального розвитку та законопроекту "Про внесення змін в Бюджетний кодекс"
 14. Рішення N 16 НТР від 03.03.2009. Про проект СОУ Д.2.4-20-ЗА:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Антикорозійний захист внутрішніх поверхонь конденсаторів турбін атомних електростанцій" та СОУ Д.2.7-ЗА:200_ "Рес
 15. Рішення N 17 НТР від 26.02.2009. Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної надійності та довговічності споруд транспорту - МОСТІВ та ТРУБ
 16. Рішення N 18 НТР від 26.02.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій"
 17. Рішення N 19 НТР від 26.02.2009. Про проект ДБН Б.1.1-... "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів"
 18. Рішення N 20 НТР від 12.03.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених ґрунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М
 19. Рішення N 21 НТР від 12.03.2009. Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 універсальни
 20. Рішення N 22 НТР від 12.03.2009. Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bau
 21. Рішення N 27 НТР від 18.03.2009. Про Зміну N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
 22. Рішення N 28 НТР від 26.03.2009. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 23. Рішення N 29 НТР від 31.03.2009. Про проект Настанови Міністерства промислової політики України СОУ-Н МПП _:200_ "Особливості визначення вартості ліквідації гірничорудних підприємств Міністерства промислової політики України"
 24. Рішення N 31 НТР від 07.04.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь "PROTECT GUARD"
 25. Рішення N 32 НТР від 07.04.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з'єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
 26. Рішення N 33 НТР від 21.04.2009. Про погодження Зміни N1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008
 27. Рішення N 34 НТР від 21.04.2009. Про Зміну N 2 до "Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський"
 28. Рішення N 35 НТР від 23.04.2009. Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги"
 29. Рішення N 37 НТР від 30.04.2009. Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Robbins HD
 30. Рішення N 38 НТР від 30.04.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 31. Рішення N 39 НТР від 30.04.2009. Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування"
 32. Рішення N 40 НТР від 29.04.2009. Про проект зміни N 2 до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" щодо нормативів оптимального озеленення для населених пунктів
 33. Рішення N 45 НТР від 28.04.2009. Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-200_ "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
 34. Рішення N 47 НТР від 28.04.2009. Про розгляд проекту ДБН А.3.1-5-200Х "Організація будівельного виробництва"
 35. Рішення N 49 НТР від 28.04.2009. Про проект ДСТУ-Н "Настанова з використання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги"
 36. Рішення N 50 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових двошарових "КАРКАС"
 37. Рішення N 51 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві сумішей сухих гідроізоляційних дисперсних системи "ПЕНЕТРОН"
 38. Рішення N 52 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок "TEXTOLAN TG 15", "TEXTOLAN TG 17/1", "TEXTOLAN TG 131"
 39. Рішення N 53 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів до них торгової марки "FLOWTITE"
 40. Рішення N 54 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для виконання утеплення стін будівель з опорядженням прозорими елементами
 41. Рішення N 55 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з'єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
 42. Рішення N 56 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових одношарових "СКОРЛУПА"
 43. Рішення N 57 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових тришарових "СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ"
 44. Рішення N 58 НТР від 08.05.2009. Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 45. Рішення N 59 НТР від 19.05.2009. Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу MANITOWOC 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецш
 46. Рішення N 60 НТР від 20.05.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 уні
 47. Рішення N 61 НТР від 21.05.2009. Про проект СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції"
 48. Рішення N 64 НТР від 26.05.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-30645586-001:200_"Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" та СОУ Д.2.7-30645586-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і ме
 49. Рішення N 65 НТР від 28.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів ALT F50 для фасадної теплоізоляції з опорядженням світлопрозорими елементами
 50. Рішення N 66 НТР від 28.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів ALT 150 для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням
 51. Рішення N 67 НТР від 28.05.2009. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 52. Роз'яснення щодо нормативно-правових актів, якими визначено класифікацію будівель і споруд

Всего новых документов: 214

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання