Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы от 28 декабря 2009 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и м етрология

 1. ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення.
 2. ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення
 3. ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення
 2. ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах
 3. ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд
 4. ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення
 5. ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень
 6. ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення
 7. ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення
 8. ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення
 9. ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення
 10. ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення
 11. ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування
 2. ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990:2002, IDN). СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій
 2. ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Зміна N 1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
 2. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 2. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
 3. ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24709-99). Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови
 4. ДСТУ Б В.2.7-20-95. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови
 5. ДСТУ Б В.2.7-157:2008. Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови
 6. ДСТУ Б В.2.7-161:2008. Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови
 7. ДСТУ Б В.2.7-165:2008 (EN ISO 12571:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів
 8. ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови
 9. ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому. Загальні технічні умови
 10. ДСТУ Б В 2.7-169:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови
 11. ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
 12. ДСТУ Б СЕN/ТR 196-4:2009 (СЕN/ТR 196-4:2007, IDT). Методи випробування цеmенту. Частина 4. Кількісне визначання складників
 13. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01
 14. Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ
 15. Зміна N 3 до глави 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ" і глави 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ" ПУЕ:2006
 16. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование
 17. СНиП 2.04.05-91. Зміна N 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование

В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. ВБН Д.1.1-218-1-2001. Зміна N 5. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державногота місцевого значення)

Справочные материалы

 1. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений и освоения проектных мощностей
 2. Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем
 3. ГОСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89). Шурупы. Общие технические условия
 4. ГОСТ 21128-83. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В
 5. ГОСТ 2.702-75*. ЕСКД. Правила выполнения схем
 6. ГОСТ 2.709-89 (СТ СЭВ 3754-82, СТ СЭВ 6308-88). ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
 7. ГОСТ 2.722-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах
 8. ГОСТ 2.737-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи
 9. ГОСТ 2.749-84 (CT СЭВ 5680-86). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
 10. ГОСТ 2.758-81. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника
 11. ГОСТ 2.761-84 (CT СЭВ 5049-85). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи
 12. ГОСТ 4.22-85. Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей
 13. Дополнении к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 2, февраль 2009, и дополнениям к нему, напечатанным в Сборнике "Ценообразованиев строител
 14. РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР
 15. РСН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 05.11.2009. Про будівельні норми

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 28.04.2009. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюєтьсяступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
 2. 17.06.2009. О внесении изменений в Общие условия заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве
 3. 09.09.2009. Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, спо
 4. 09.09.2009. Деякі питання реалізації Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", упорядкування процедур видачі технічних умов та визначення розміру плати за їх видачу
 5. 30.09.2009. Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт (N 1104)
 6. 21.10.2009. Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702
 7. 25.11.2009. Про доповнення пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
 8. 02.12.2009. Про доповнення пункту 7 Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування
 9. 03.12.2009. Про затвердження Правил паркування транспортних засобів

Приказы Госстроя Украины

 1. N 491 від 12.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
 2. N 340 від 17.08.2009. "Про скасування наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 8 грудня 2003 року N 207
 3. N 341 від 18.08.2009. "Про втрату чинності наказу Мінрегіонбуду від 24.11.2008 N 531"
 4. N 350 від 28.09.2009. "Про виготовлення бланків кваліфікаційних сертифікатів інженерів технічного нагляду"
 5. N 352 від 28.09.2009. "Про затвердження персонального складу Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду"
 6. N 365 від 08.09.2009. "Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 7. N 367 від 08.09.2009. "Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з видачі (переоформлення, внесення зміндо переліків робіт діючих ліцензій, анулювання та видачі дублікатів) ліцензій на провадження господарської діяльності, пов'язаної
 8. N 370 від 10.09.2009. "Про внесення змін до складу президії Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" (Скасовано- наказ Мінрегіонбудувід 11.11.09 N 482)
 9. N 390 від 25.09.2009. "Про введення в дію спільного рішення колегії від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі"
 10. N 391 від 28.09.2009. "Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у ІV кварталі 2009 року"
 11. N 396 від 20.09.2009. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови"
 12. N 399 від 30.09.2009. "Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду"
 13. N 405 від 05.10.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-82:2009 "Конструкції будинків і споруд. Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типита основні параметри"
 14. N 406 від 05.10.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-80:2009 "Конструкції будинків і споруд. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри"
 15. N 407 від 05.10.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-81:2009 "Конструкції будинків і споруд. Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри"
 16. N 424 від 08.10.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-43:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)"
 17. N 425 від 08.10.2009. "Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови"
 18. N 427 від 08.10.2009. "Про призупинення дії ДСТУ Б В.2.7-180:2009"Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальнихробіт у будівництві. Загальні технічні умови"
 19. N 428 від 08.10.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-79:2009 "Конструкції будинків і споруд. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови"
 20. N 435 від 14.10.2009. "Про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики в системі Мінрегіонбуду"
 21. N 453 від 28.10.2009. "Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 22. N 470 від 03.11.2009. "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104"
 23. N 473 від 05.11.2009. "Про внесення змін до складу Громадської ради при Мінрегіонбуді"
 24. N 476 від 06.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій"
 25. N 479 від 09.11.2009. "Про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 26. N 482 від 11.11.2009. "Про деякі питання Науково-технічної ради Мінрегіонбуду"
 27. N 484 від 11.11.2009. "Про внесення зміни до наказів Мінрегіонбуду від 16.03.2009 N 107, від 16.03.2009 N 108, від16.03.2009 N 110, від 16.03.2009 N 111"
 28. N 488 від 12.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-3:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд."
 29. N 489 від 12.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
 30. N 490 від 12.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
 31. N 502 від 19.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)"
 32. N 503 від 19.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови"
 33. N 504 від 19.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Правила, терки та напівтерки. Технічні умови"
 34. N 505 від 19.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови"
 35. N 506 від 19.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови"
 36. N 507 від 19.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови"
 37. N 508 від 19.11.2009. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови"
 38. N 553 від 04.12.2009. "Про скасування наказу Державного комітету статистики України та Державного комітету Україниз будівництва та архітектури від 21.06.2002р. N 237/5 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві"
 39. N 554 від 04.12.2009. "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 11/21-326 від 04.03.2009 "Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд"
 2. 9/15-979 от 06.07.2009 "О необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектов строительстваобъектов"
 3. 9/11-1005 от 09.07.2009 "О порядке разработки и утверждения индивидуальных ресурсных элементных сметных норм"
 4. 12/14-728 від 09.07.2009 "Про взаємовідносини генпідрядника та субпідрядників"
 5. 12/14-874 від 17.08.2009 "Щодо Договорів пайової участі вбудівництві"
 6. 12/19-2-9/11-15 від 01.09.2009. "Щодо визначення розміру кошторисного прибутку за порядком, передбаченим зміною N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000"
 7. 12/19-2-9/11-450 від 11.09.2009. "Щодо доцільності проведення семінарів, пов'язаних з розповсюдженням програмних комплексів з визначення вартості будівництва, до здійснення їх комплексної перевірки Мінрегіонбудом"
 8. 12/19-2-9/5-1497 від 02.10.2009 "Щодо започаткування нового механізму фінансової підтримки завершення будівництва об'єктів інфраструктури розміщення шляхом залучення кредитних ресурсів банків"
 9. 12/19-2-9/11-2810 від 28.10.2009. "Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2009 року"
 10. 12/19-2-9/11-4733 від 02.12.2009. Щодо проведення перевірок програмних комплексів

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 149 від 22.10.2009. Про внесення змін до складу ліцензійної комісії Держархбудінспекції
 2. N 159 від 09.11.2009. Про затвердження Порядку формування,ведення та зберігання справ щодо видачі сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам
 3. N 162 від 11.11.2009. Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції, його першим заступником та заступниками
 4. N 22/4-3324 від 10.06.2009. Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт
 5. N 22/9-3923 від 30.06.2009. Про отримання будівельної ліцензії при видобутку декоративного та будівельного каменю
 6. N 22/9-5243 від 20.08.2009. Про необхідність погодження акта готовності об'єкта будівництва
 7. N 22/7-5409 від 01.09.2009. Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 28-1 Закону України "Про планування і забудову територій"
 8. Деякі питання реалізації Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівель
 9. Про створення страхового фонду документації на закінчені будівництвом об'єкти (відповідно до спільного листа Держархбуді нспекції та Державного департаменту страхового фонду документації від 29.07.2009 22/7-4631/01/33-1227/03)
 10. Щодо застосування ст. 796 Цивільного кодексу України (у частині використання договору оренди об'єктів нерухомого майна для отримання дозволу на виконання будівельних робіт) (відповідно до листа від 21.10.09 N 22/8-6645)

Документы других министерств и ведомств

 1. 01.06.2009. Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державногота місцевого значення)
 2. 03.08.2004. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МВС України
 3. 09.07.2009. Про затвердження положення про будівельний страховий пул
 4. 07.11.2006. Про затвердження та введення в дію нормативногодокумента "Правила пожежної безпеки на морських нафтогазопромислових спорудах континентального шельфу"
 5. 24.12.2008. Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів
 6. 29.10.2009. Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж
 7. 29.04.2009. Щодо необхідності надання агрохімічного паспорта земельної ділянки для отримання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву
 8. 02.11.2005. Державний комітет України з питань регуляторноїполітики та підприємництва. Повідомлення
 9. 22.10.2009. Щодо ліцензії для будівництва господарським способом
 10. 08.09.2005. Про затвердження Норм витрат матеріалів та обладнання для поточного ремонту і експлуатації обладнання підготовки води, теплосилового та електротехнічного обладнання
 11. 14.04.2009. Про затвердження Змін до Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів
 12. 12.05.2009. Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень
 13. 10.08.2009. Про затвердження методичних рекомендацій про застосування порядку формування тарифів на послуги вивезення побутових відходів
 14. 13.08.2009. Щодо скасування наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.2006 N 302 "Про затвердження зразків акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та ордера на видалення зе
 15. 29.10.2009. Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж
 16. 11.08.2009. Роз'яснення щодо зміни істотних умов договору
 17. 02.10.97 (НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Про затвердження Правил пожежної безпеки у сфері кінематографії
 18. 29.07.2002. Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02
 19. 25.08.2009. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік
 20. 22.09.2009. Меморандум порозуміння між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, будівельними організаціями та їх об'єднаннями, підприємствами-виробниками будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення та їх об'єднаннями
 21. 15.09.2009. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році"
 22. 05.10.2009. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві"
 23. 14.07.2009. Щодо інвестування в об'єкти житлового будівництва: Мін'юст роз'яснює деякі проблемні питання
 24. 08.05.2003. Про затвердження Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України
 25. 18.05.2009. Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
 26. 18.05.2009. Про затвердження Правил пожежної безпеки для культових споруд
 27. 18.06.2007. Щодо надання роз'яснень стосовно дії санітарнихправил для підприємств громадського харчування
 28. 04.04.2008. Про затвердження Правил радіаційної безпеки припроведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення
 29. 31.08.2009. Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року N 173
 30. 17.12.79. Санитарные правила для молокораздаточных пунктов на промышленных предприятиях
 31. 27.03.85. Санитарные правила для предприятий мясной промышленности
 32. 06.03.86. Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. СанПиН 4076-86
 33. 05.09.87. Методические указания Минздрава СССР "Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений"
 34. 02.03.88. Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров
 35. 29.09.2009. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей
 36. 16.03.2004 (НПАОП 80.0-1.12-04). Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 37. 02.10.2007. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.97 N 191 "Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці"
 38. 18.12.2007. (НПАОП 28.7-1.01-07) Про затвердження Правил охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції
 39. 18.12.2007 (НПАОП 28.5-1.02-07). Про затвердження Правил охорони праці при термічній обробці металів
 40. 18.12.2007 (НПАОП 31.5-1.01-07). Про затвердження Правил охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання
 41. 20.06.2008. (НПАОП 63.21-1.09-08) Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь
 42. 22.12.2008. (НПАОП 27.0-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості
 43. 26.12.2008. (НПАОП 63.21-1.13-08) Про затвердження Правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
 44. 29.12.2008 (НПАОП 28.0-1.03-08). Про затвердження Правил охорони праці у метизному виробництві
 45. 13.03.2009. Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами
 46. 29.07.2009 (НПАОП 25.1-1.01-09). Про затвердження Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
 47. 29.07.2009 (НПАОП 37.0-1.01-09 ). Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
 48. 29.07.2009 (НПАОП 0.00-1.49-09). Про затвердження Правил охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізол
 49. 01.09.2009 (НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
 50. 05.10.2009. (НПАОП). Про затвердження Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
 51. 15.10.2009 (НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці у трубному виробництві
 52. 15.10.2009 (НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці у феросплавному виробництві
 53. 15.10.2009 (НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці у сталеплавильному виробництві
 54. 20.04.99. (НПАОП 85.20-1.03-99) Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
 55. Санитарно-гигиенические правила и нормы. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев. СанПиН 42-125-4437-87
 56. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПиН 5179-90
 57. 22.06.2009. Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативнихдокументів
 58. 13.07.2009. Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009 (N250)
 59. 21.12.98. Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України
 60. 06.12.99. (НАПБ) Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). Системи управління якістю. Вимоги

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Реєстр сертифікованих інженерів технічного нагляду. Станом на 24. 11. 2009 р.
 2. Регламент із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обґрунтувань по м. Києву у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
 3. Рекомендації Мінрегіонбуду з питання проектування економічного житла масового призначення: доступного житла та житла соціального призначення
 4. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2005 (На заміну ДК 003-95)
 5. Рішення колегії від 17 вересня 2009 р. N 45/3. Рішення спільного засідання колегії Міністерства регіонального розвиткута будівництва України і президії Академії Будівництва України
 6. Рішення колегії від 17 вересня 2009 р. N 47. Про стан забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях
 7. Рішення N 108 НТР від 08.09.2009. Про проекти Змін до розділів 1 та 2 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 8. Рішення N 109 НТР від 14.09.2009. Про проекти СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль в стійких ґрунтах групи І-VІ із застосуванням універс
 9. Рішення N 114 НТР від 21.09.2009. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 10. Рішення N 115 НТР від 21.09.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки "SoilBind SBT11-W"
 11. Рішення N 116 НТР від 21.09.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SORMAT" клейових інжекційного типу ІТН
 12. Рішення N 117 НТР від 21.09.2009. Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови"
 13. Рішення N 118 НТР від 21.09.2009. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови"
 14. Рішення N 119 НТР від 24.09.2009. Про проекти національних стандартів
 15. Рішення N 120 НТР від 24.09.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови"
 16. Рішення N 121 НТР від 24.09.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)"
 17. Рішення N 122 НТР від 24.09.2009. Про проекти національних стандартів
 18. Рішення N 123 НТР від 29.09.2009. Про проекти СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху" та СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатац
 19. Рішення N 124 НТР від 13.10.2009. Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TEREXCOMEDIL CTL 180-16 TS23"
 20. Рішення N 125 НТР від 13.10.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020мм в нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допом
 21. Рішення N 126 НТР від 20.10.2009. Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
 22. Рішення N 127 НТР від 20.10.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 23. Рішення N 128 НТР від 27.10.2009. Про проекти Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 24. Рішення N 129 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови"
 25. Рішення N 130 НТР від 26.10.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Будівельна арматура та інструмент"
 26. Рішення N 131 НТР від 26.10.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Вимоги безпеки
 27. Рішення N 132 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)
 28. Рішення N 133 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимога
 29. Рішення N 134 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки докуме
 30. Рішення N 135 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час п
 31. Рішення N 136 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)"
 32. Рішення N 138 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Настанова зпроектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій"
 33. Рішення N 139 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення"
 34. Рішення N 140 НТР від 26.10.2009. Про проект нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-23 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
 35. Рішення N 141 НТР від 28.10.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_
 36. Рішення N 142 НТР від 28.10.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів з мінералізованого поліпропілену "Skolan-dB"
 37. Рішення N 143 НТР від 28.10.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої полімерної добавки "SUPERPLAST"
 38. Рішення N 144 НТР від 28.10.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки "ITERLENE IN/400-S"
 39. Рішення N 145 НТР від 26.10.2009. Про проект Зміни N 1 до ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
 40. Рішення N 146 НТР від 02.11.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для улаштування збірно-монолітногокаркаса будинків і споруд
 41. Рішення N 147 НТР від 10.11.2009. Про проект Зміни N 1 до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"
 42. Роз'яcнення стосовно вимог пункту 5.2 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" та пункту 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні" (від. до листа Державного департаменту пожбезпеки МНС від 06.11.09 N36/4/7446

Всего новых документов: 223

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання