Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 28 октября по 16 декабря 2013 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013. Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталювальні (КМД)

Б.2 Планировка и застройка населенных пунктов и территорий

 1. ДБН 360-92** Зміна N5. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 2. ДБН Б.2.2-6:2013. Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 (EN 1991-1-4:2005, IDT). Єврокод1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження.

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N2. Заклади охорони здоров‘я.
 2. ДСТУ Б В.2.2-35:2013. Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги
 3. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування
 4. ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013. Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (СНиП 3.05.01-85, MOD)
 5. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 6. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 7. ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013. Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії
 8. ДСТУ Б В.2.6-194:2013. Сталеві конструкції. Опори повітряних ліній електропередавання, відкриті розподільні пристрої, лінії контактних мереж транспорту, антенні споруди зв‘язку, річкові гідротехнічні споруди, балки з гнучкою або перфорованою стінкою.
 9. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 (EN 1993-1-1:2005, IDТ). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 10. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 (EN 1999-1-1:2007, IDТ). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій

В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. ДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 2. Реконструкція, ремонт, реставрація об‘єктів будівництва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам‘ятках культурної спадщини

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 2. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. (Зміна N 1). Правила визначення вартості будівництва
 3. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва
 4. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 5. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. (Зміна N 1). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 6. ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013. Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва
 7. ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013. Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 8. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013. Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи
 9. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво (див. Поправку 1)
 10. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Поправка 1. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 11. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013. Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків заобсяги ...
 12. ДСТУ Б Д.1.2-1:2013. Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві
 13. Поправки до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ Б Д.2.4-8:2012, ДСТУ Б Д.2.4-12:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012, ДСТУ Б Д.2.7-1:2012

Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования

 1. ВНТП-АПК-01.05. (Скан). Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)
 2. ВНТП-АПК-03.05. (Скан). Вівчарські і козівничі підприємства
 3. ВНТП-АПК-04.05. (Скан). Підприємства птахівництва
 4. ВНТП-АПК-06.07. (Скан). Конярські підприємства
 5. ВНТП-АПК-11.07. (Скан). Комбікормові підприємства
 6. ВНТП-АПК-13.07. (Скан). Об‘єкти для ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки
 7. ВНТП-АПК-14.07. (Скан). Бази і склади комплектування та забезпечення АПК України
 8. ВНТП-АПК-15.07. (Скан). Підприємства, будинки та споруди для зберігання мінеральних добрив і засобів захисту рослин
 9. ВНТП-АПК-17.07. (Скан). Об‘єкти ремонтно-обслуговуючої бази сільськогосподарських підприємств і фермерських (селянських) господарств
 10. ВНТП-АПК-24.06. (Скан). Підприємства з переробки молока

Справочные материалы

 1. ДСТУ EN 12259-1:2008. Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери. (EN 12259-1:1999, IDT)
 2. ДСТУ ЕN 12259-4:2012. Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 4. Пристрої водосигнальні. (ЕN 12259-4:2000, IDT)
 3. ДСТУ ЕN 12259-5:2009. Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 5. Сигналізатори протоку води. (ЕN 12259-5:2002, IDТ)
 4. ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів
 5. ДСТУ 4549-1:2006. Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування. (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)
 6. N 142 от 07.10.2013. О внесении поправок в ДСТУ
 7. N 259-3089 от 18.11.2013. Поправка в ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 28.08.2013. Про затвердження переліку видів діяльності та об‘єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 14.10.2009. Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів
 2. 20.03.2013. Про затвердження Типового договору про участь у фонді фінансування будівництва
 3. 10.04.2013. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 4. 05.06.2013. Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб‘єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 5. 03.07.2013. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1045 (видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах)
 6. 17.08.2013. Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони
 7. 02.10.2013. Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Приказы Госстроя Украины

 1. N 437 від 30.12.2011. "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б А.2.2-9:2011 "Генеральний проектувальник. Основні положення"
 2. N 467 від 26.09.2013. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"
 3. N 476 від 01.10.2013. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20 квітня 2010 року N 133"
 4. N 481 від 03.10.2013. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)"
 5. N 482 від 03.10.2013. "Про внесення змін у додаток до наказу Мінрегіону України від 02 грудня 2011 року N 326"
 6. N 492 від 11.10.2013. "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів
 7. N 496 від 15.10.2013. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2006 року N 344"
 8. N 504 від 21.10.2013. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 N 19/16/..."
 9. N 506 від 22.10.2013. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 "Настанова з улаштування контейнерних майданчиків"
 10. N 511 від 28.10.2013. "Про утворення Робочої групи з розгляду спорів, що виникають під час проведення експертизи проектів будівництва між замовником експертизи та експертною організацією"
 11. N 527 від 06.11.2013. "Про внесення зміни до наказу Мінрегіону України від 01 серпня 2013 року № 359 "Про прийняття національного стандарту"
 12. N 541 від 15.11.2013. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-187:2013 "Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови"
 13. N 550 від 21.11.2013. "Про прийняття "Змін" до національних стандартів"
 14. N 555 від 26.11.2013. "Про прийняття національного стандарту"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. N 7/16-13666 від 02.09.2013. Про категорію складності об‘єкта
 2. N 7/16-16846 от 28.10.2013. О внесении поправок в ДСТУ
 3. N 8/15-425-13 от 14.11.2013. О внесении поправок в ДСТУ Б Д.1.1-7:2013
 4. N 7/15-19498 від 11.12.2013. Про застосування кошторисної частини проектної документації, складеної до введення з 1 січня 2014 року у дію національних стандартів України з ціноутворення у будівництві

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-11-2101 від 14.05.2013 р. Щодо ліцензування діяльності, пов‘язаної із створенням об‘єкта архітектури
 2. Роз‘яснення стосовно практичного застосування положень Порядку, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.03.2013 № 95
 3. Щодо посилення контролю за використанням матеріалів при будівництві

Документы других министерств и ведомств

 1. 27.09.2013. Про затвердження Правил охорони праці на об‘єктах при ротаційному формуванні пластмас
 2. 01.10.2013. Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів
 3. 16.10.2013. Про затвердження Правил охорони праці під час холодного оброблення металів
 4. 29.10.2013. Про затвердження Правил безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас
 5. 14.11.2013. Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об‘єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки
 6. 01.10.2013. Про визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів у галузі статистики
 7. 04.09.2013. N 9884/0/14-13/13. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014 рік

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ 4466-1:2008 (ISO 14520-1:2006, MOD). Системи газового пожежогасі ння. Проектування, монтування, випробування. Технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення N 161 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 2. Рішення N 162 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 3. Рішення N 163 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
 4. Рішення N 164 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 5. Рішення N 165 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 6. Рішення N 167 НТР від 04.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 7. Рішення N 168 НТР від 04.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 8. Рішення N 169 НТР від 04.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 9. Рішення N 170 НТР від 09.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 10. Рішення N 171 НТР від 09.10.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2 -01168173-001:20ХХ, СОУ Д.2.7 -01168173-002:20ХХ
 11. Рішення N 172 НТР від 09.10.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.4-38470464-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-38470464-ХХХ:20ХХ
 12. Рішення N 173 НТР від 09.10.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-20057315-007:20ХХ, СОУ Д.2.7-20057315-008:20ХХ
 13. Рішення N 176 НТР від 29.10.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-086:201_ "Асфальтобетон дорожній. Метод визначення показника стійкості у агресивних середовищах"
 14. Рішення N 177 НТР від 01.11.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.4-33437218-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-33437218-ХХХ:20ХХ
 15. Рішення N 178 НТР від 01.11.2013. Про розгляд проектів Зміни N 1 СОУ 42.1-37641918-034:2013 та Зміни N 2 СОУ 45.2-37641918-022.1:2012
 16. Рішення N 179 НТР від 07.11.2013. Про погодження проектів технічних умов та проектів "Змін"до технічних умов
 17. Рішення N 180 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х "Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови"
 18. Рішення N 181 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010
 19. Рішення N 182 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012, ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012, ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010, ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012, ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012
 20. Рішення N 183 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010
 21. Рішення N 184 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN1996-1-1:2010, ДСТУ-Н Б EN1996-2:2012, ДСТУ-НБ EN1996-3:2012
 22. Рішення N 185 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012
 23. Рішення N 186 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів Зміни № 3 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н БEN 1993-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б
 24. Рішення N 187 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010, ДСТУ-Н Б EN1998-2:2012, ДСТУ-Н Б EN1998-3:2012, ДСТУ-Н Б EN1998-4:2012, ДСТУ-Н Б EN1998-5:2012, ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012
 25. Рішення N 188 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN1992-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN1993-1-2:2010, ДСТУ-Н Б EN1994-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010
 26. Рішення N 189 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011, ...
 27. Рішення N 193 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів Зміни №1 ДСТУ -Б Д.1.1-1:2013 та Зміни №1 ДСТУ -Н Б Д.1.1-3: 2013
 28. Рішення N 195 НТР від 12.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 29. Рішення N 196 НТР від 12.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 30. Рішення N 197 НТР від 12.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 31. Рішення N 198 НТР від 13.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 32. Рішення N 199 НТР від 13.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 33. Рішення N 200 НТР від 14.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 34. Про витрати з проведення археологічних вишукувань (експертизи) при визначенні вартості будівництва
 35. Щодо порядку підтвердження підрядною організацією авансу, використаного на придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів
 36. Інформація Мінрегіону щодо застосування теплоізолюючих матеріалів у будівництві
 37. Щодо проведення експертизи проектів будівництва з питань екології
 38. Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об‘єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі ... на 2013-2015 роки

Всего новых документов: 121

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання