Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 октября по 31 декабря 2015 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДСТУ Б Б.1.1-17:2013. Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014. Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом "стіна в грунті"
 2. ДСТУ-Н Б В.2.2-37:2013 (СН 497-77, МОD). Настанова з проектування, монтажу та експлуатації повітроопорних пневматичних споруд
 3. ДСТУ-Н Б В.2.6-201:2014. Настанова з проектування азбестоцементних конструкцій
 4. ДСТУ Б В.2.7-300:2014 (EN 197-2:2000, MOD). Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності
 5. ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності
 6. ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів дорожнього будівництва (див. Поправки)
 7. ГБН В.2.3-37641918-556:2015. Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування
 8. ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Поправки. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів дорожнього будівництва
 9. ДСТУ Б EN 13139:2013 (EN 13139:2002, IDT). Заповнювачі для розчину
 10. ДСТУ Б EN 13242:2013 (EN 13242:2002+А1:2007, IDT). Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в'яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва
 11. ДСТУ-Н Б EN 13369:2013 (EN 13369:2004+A1:2006, IDT). "Загальні правила щодо збірних залізобетонних виробів"
 12. ДСТУ Б EN 13647:2014 (EN 13647:2011, IDT). Покриття дерев'яні для підлоги, панелі дерев'яні та обшивка. Визначення геометричних характеристик
 13. ДСТУ Б EN 13830:2014 (EN 13830:2003, IDT). Фасади навісні. Технічні умови
 14. ДСТУ Б EN 772-3:2013 (EN 772-3:1998, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 3. Визначення в керамічних виробах середньої густини і пористості методом гідростатичного зважування
 15. ДСТУ Б EN 772-5:2013 (EN 772-5:2001, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах
 16. ДСТУ Б EN 772-13:2013 (EN 772-13:2000, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю)
 17. ДСТУ Б EN 772-19:2013 (EN 772-19:2000, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами

В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна 1). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Справочные материалы

 1. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Витяг. Секція F. Об'єкти будівництва та будівельні роботи)
 2. СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005. Ультразвуковой контроль сварных соединений элементов котлов трубопроводов и сосудов
 3. ГОСТ 10950-78. Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения
 4. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
 5. ГОСТ 12.3.023-80. ССБТ. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности
 6. ГОСТ 12.3.028-82. ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности
 7. ГОСТ 12.4.002-97. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний
 8. ГОСТ 12.4.013-85. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
 9. ГОСТ 12.4.023-84. ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля
 10. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
 11. ГОСТ 14806-80. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 12. ГОСТ 15164-78. Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 13. ГОСТ 16038-80. Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 14. ГОСТ 16872-78. Пигменты неорганические. Методы определения относительной красящей способности (или эквивалентной красящей способности) и цвета в разбеле цветных пигментов
 15. ГОСТ 16971-71. Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования
 16. ГОСТ 18172-80. Пигмент желтый железоокисный. Технические условия
 17. ГОСТ 20966-75. Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия
 18. ГОСТ 22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
 19. ГОСТ 23055-78. Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля
 20. ГОСТ 23240-78. Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой
 21. ГОСТ 23338-91. Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва
 22. ГОСТ 23845-86. Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний
 23. ГОСТ 23870-79. Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл
 24. ГОСТ 25225-82. Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод
 25. ГОСТ 25997-83. Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля
 26. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий
 27. ГОСТ 2695-83. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
 28. ГОСТ 29273-92 (ИСО 581-80). Свариваемость. Определение
 29. ГОСТ 29309-92. Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении
 30. ДСТУ 3490-96 (ГОСТ 30482-97). Електрошлакове зварювання сталей. Вимоги до технологічного процесу
 31. ГОСТ 3.1705-81. ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Сварка
 32. ГОСТ 7122-81. Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава
 33. ГОСТ 8673-93. Плиты фанерные. Технические условия
 34. ГОСТ 9529-80. Пигменты неорганические. Методы определения разбеливающей способности белых пигментов
 35. ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80). Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний (скасовано частково - див. текст документа)
 36. ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 (ГОСТ 9980.4:2002, ІDT). Матеріали лакофарбові. Марковання
 37. ДСТУ EN 10025-1:2007 (EN 10025-1:2004, ІDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Загальні технічні умови постачання
 38. ДСТУ EN 10143:2014 (EN 10143:2006, ІDT). Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму
 39. ДСТУ EN 10163-1:2005 (EN 10163-1:1991, ІDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги
 40. ДСТУ EN 10163-2:2005 (EN 10163-2:1991, ІDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба
 41. ДСТУ EN 10216-1:2006 (EN 10216-1:2002, ІDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури
 42. ДСТУ EN 10216-2:2006 (EN 10216-2:2002, ІDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
 43. ДСТУ EN 10346:2014 (EN 10346:2009, ІDT). Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання
 44. ДСТУ ГОСТ 12.2.228:2009 (ГОСТ 12.2.228-2004, ІDT). Система стандартів безпеки праці. Інструменти та пристосовання спускально-підіймальні для ремонту свердловин. Вимоги щодо безпеки
 45. ДСТУ EN 12385-1:2013 (EN 12385-1:2002 + A1:2008, ІDT). Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги
 46. ДСТУ EN 13015:2013 (EN 13015:2001 + A1:2008, ІDT). Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування
 47. ДCТУ OIML R 134-1:2010 (OIML R 134-1:2006, IDT). Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 48. ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD). Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів
 49. ДСТУ 1.2:2015. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
 50. ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005,NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів
 51. ДСТУ ГОСТ 26350:2008. Соединения трубопроводов и арматура. Резьбы присоединительные. Ряды
 52. ДСТУ 2735-94. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху
 53. ДСТУ 2790-94. Системи електропостачальні номінальною напругою понад 1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Терміни та визначення
 54. ДСТУ ГОСТ 28016:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Ниппели конические приварные. Конструкция
 55. ДСТУ ГОСТ 28338:2008 (ИСО 6708-80). Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды
 56. ДСТУ ГОСТ 28918:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца зажимные и упорные. Конструкция
 57. ДСТУ ГОСТ 28941.28:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Кольца уплотнительные. Конструкция
 58. ДСТУ ГОСТ 28942.1:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 59. ДСТУ ГОСТ 28942.2:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 60. ДСТУ ГОСТ 28942.3:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники ввертные проходные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 61. ДСТУ ГОСТ 28942.4:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 62. ДСТУ ГОСТ 28942.5:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 63. ДСТУ ГОСТ 28942.6:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 64. ДСТУ ГОСТ 28942.7:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 65. ДСТУ ГОСТ 28942.8:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 66. ДСТУ ГОСТ 28942.9:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 67. ДСТУ EN 297:2005 (EN 297:1994, ІDT). Котли газові центрального опалення. Котли типу В і B з атмосферними пальниками номінальною потужністю не більше 70 кВт
 68. ДСТУ 3321:2003. СКД. Терміни та визначення основних понять
 69. ДСТУ EN 335-3:2004 (EN 335-3:1995, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів небезпеки біологічного ураження. Частина 3. Застосовування до деревних плит
 70. ДСТУ 3972-2000. Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань
 71. ДСТУ 4012.2:2006 (EN 1143-2:2001, MOD). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи
 72. ДСТУ 4054-2001. Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова
 73. ДСТУ 4065-2001 (ANSІ/ІEEE 739:1995, NEQ). Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги
 74. ДСТУ 4132-2002. Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги до проектування, виготовляння, постачання, монтажування та експлуатування. Звід правил
 75. ДСТУ 4133-2002. Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги безпеки
 76. ДСТУ 4218:2003 (ГОСТ 8.346-2000, MOD). Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки
 77. ДСТУ 4615:2006. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Загальні технічні умови
 78. ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, ІDT). Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності
 79. ДСТУ-П IEC/TS 62504:2012 (ІEC/TS 62504:2011, ІDT). Загальне освітлення. Світловипромінювальні діоди та модулі світловипромінювальних діодів. Словник термінів
 80. ДСТУ 7201:2010 (EN 81-72:2003, MOD). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
 81. ДСТУ 7305:2013. Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур
 82. ДСТУ EN 81-70:2010 (EN 81-70:2003, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фіз. можл.
 83. ДСТУ EN 81-73:2010 (EN 81-73:2005, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі
 84. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2015 року)
 85. Методичні рекомендації з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування, щодо забезпечення їх протипожежного захисту
 86. РД 51-98-85. Строительство скважин на подземных хранилищах газа. Технические требования
 87. РД 39-25-1077-84. Инструкция по учету потерь металла от коррозии и затрат на противокоррозионную защиту в нефтяной промышленности
 88. РД 39-0147103-372-86. Инструкция по обследованию коррозионного состояния магистральных нефтепроводов
 89. Перелік стандартів у сфері пожежної безпеки, які розроблено технічним комітетом зі стандартизації ТК25 і затверджено Мінекономрозвитку та Мінрегіоном України (за станом на вересень 2015 р.)

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 08.09.2005. Про автомобільні дороги
 2. 09.07.2010. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 21.07.2005. Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води
 2. 12.06.2013. Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
 3. 19.08.2015. Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю
 4. 19.08.2015. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду
 5. 26.08.2015. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466
 6. 02.09.2015. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної діяльності
 7. 08.09.2015. Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (Нова редакція).
 8. 21.10.2015. Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 9. 21.10.2015. Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Приказы Госстроя Украины

 1. N 193 від 14.08.2015. "Про затвердження Переліку класів об'єктів містобудівного кадастру"
 2. N 200 від 21.08.2015. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України від 03 листопада 1998 року N 249"
 3. N 203 від 25.08.2015. "Про затвердження форми протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку"
 4. N 208/172 від 28.08.2015. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України із земельних ресурсів, Генеральної прокуратури України від 10 березня 2010 року N 225/15"
 5. N 211 від 28.08.2015. "Про внесення змін у додаток до наказу Мінрегіону від 23 червня 2011 року N 90"
 6. N 215 від 03.09.2015. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій"
 7. N 226 від 14.09.2015. "Про затвердження Порядку проведення "гарячої" телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру"
 8. N 227 від 14.09.2015. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димох..."
 9. N 230 від 15.09.2015. "Про утворення технічного комітету стандартизації "Будівництво об'єктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу"
 10. N 234 від 21.09.2015. "Про затвердження ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
 11. N 238 від 23.09.2015. "Про внесення змін до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Повний текст Типового статуту ...
 12. N 252 від 02.10.2015. "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік"
 13. N 273 від 27.10.2015. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 14. N 279 від 28.10.2015. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 "Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств"
 15. N 286 від 11.11.2015. "Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем"
 16. N 287 від 12.11.2015. "Про затвердження Змін до Класифікації видів цільового призначення земель
 17. N 288 від 12.11.2015. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України із земельних ресурсів"
 18. N 290 від 12.11.2015. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво"

Инструктивные письма

 1. 8/15-225-15 від 13.05.2015. Щодо застосування будівельної техніки при розробленні проекту організації будівництва
 2. 8/15-232-15 від 15.05.2015. Щодо виконання ремонтних робіт власними силами організації
 3. 8/15-268-15 від 09.06.2015. Щодо витрат із здійснення авторського нагляду на об'єктах атомних електростанцій
 4. 8/15-284-15 від 17.06.2015. Щодо здійснення капітального ремонту ліфтів
 5. 7/15-12656 від 26.10.2015 "Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 жовтня 2015 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. 40-70-19/1340 від 13.02.2015. Про розгляд звернення щодо питань у сфері містобудівної діяльності
 2. 40-401-16/1664 від 23.02.2015. Про розгляд звернення з питань ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 3. 40-401-16/2841 від 31.03.2015. Про розгляд звернення з питань ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 4. 40-401-16/3284 від 10.04.2015. Про розгляд запиту з питань ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 5. Про деякі питання, що виникають під час ліцензування

Документы других министерств и ведомств

 1. 10.02.2012. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у складі проектної документації об'єктів
 2. 16.12.2011. Про затвердження Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення
 3. Методика натурних вогневих випробувань теплоізоляційно – оздоблювальних систем зовнішніх стін будинків і споруд на поширення вогню
 4. Пожежна безпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
 5. 30.12.2014. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
 6. 23.06.2015. Про внесення змін до Правил улаштування електроустановок
 7. 30.07.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 2 Правил улаштування електроустановок
 8. 31.07.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 5 Правил улаштування електроустановок
 9. 30.07.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 1 Правил улаштування електроустановок
 10. 02.11.2015. Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу
 11. 23.07.2010. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель
 12. 08.10.2015. Про затвердження Порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти
 13. 02.09.2004. Про затвердження Інструкції про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються ...
 14. 15.01.2015. Щодо функціонування системи управління охороною праці
 15. 16.01.2015. N 255/0/5.2-09/6/15. Щодо Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
 16. 20.04.2015 N 2440/0/6.2-6/6/15. Про експертне обстеження устатковання
 17. 21.04.2015. N 2497/0/11-06/6/15. Деякі питання про експлуатаційні документи
 18. 21.04.2015. N 2494/0/11-06/6/15. Про переоформлення документа дозвільного характеру
 19. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 21 липня 2015 року (НПАОП)
 20. 28.01.2000 (НПАОП 26.6-1.02-00). Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів
 21. Перелік чинних нормативних документів (ГСТУ, СОУ) у сфері дорожнього господарства України станом на 11.01.2014.
 22. Перелік чинних галузевих будівельних норм (ВБН, ГБН) у сфері дорожнього господарства України станом на 11.01.2014

Кодексы Украины

Кодексы Украины

 1. Кодекс газорозподільних систем
 2. Кодекс газотранспортної системи

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 10004:2013 (ІSO 10004:2012, ІDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання
 2. ДСТУ ISO 15610:2005 (ІSO 15610:2003, ІDT). Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів
 3. ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 (ІSO/ІEC 17030:2003, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони
 4. ДСТУ ISO 2148:2013 (ISO 2148:1974, IDT). Поправка. Устатковання підіймально-транспортне безперервної дії. Номенклатура
 5. ДСТУ ISO 26845:2013 (ІCP-AES) (ІSO 26845:2008, ІDT). Вогнетриви. Хімічний аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою
 6. ДСТУ ISO 2702:2006 (ІSO 2702:1992, ІDT). Гвинти самонарізувальні сталеві термооброблені. Механічні властивості
 7. ДСТУ ISO 4759-1-2001 (ІSO 4759-1:2000, ІDT). Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Класи точності А, В і С
 8. ДСТУ ISO 4759-3-2001 (ІSO 4759-3:2000, ІDT). Допуски для кріпильних виробів. Частина 3. Шайби плоскі для болтів, гвинтів та гайок. Класи точності А і С

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, КТМ 204 Україна 244-94
 2. Посібник та доповнення до Норм та вказівок по нормуванню витат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, КТМ 204 Україна 244-94
 3. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.07.2015 року
 4. Рішення N 42 - 58 НТР за період з 31.07.2015 по 27.08.2015
 5. Щодо надання роз'яснення з питань застосування показників параметрів КТМ 204 України 24494 "Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарськопобутові потреби в Укр."
 6. Щодо оснащення будинків приладами обліку теплової енергії
 7. Питання діяльності ОСББ
 8. Щодо порядку затвердження та проведення експертизи проектів будівництва

Всего новых документов: 187

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання