Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 апреля по 30 июня 2016 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-26:2014. Настанова з технології зварювання і контролю якості зварних з'єднань при будівництві промислових трубопроводів

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти
 2. ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 (EN 1998-1:2004, IDТ ). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд
 3. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.2.6-204:2015. Розрахунок і конструювання армоцементних конструкцій будівель та споруд
 2. ДСТУ Б В.2.6-206:2015. Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій будівель та споруд
 3. ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 4. ДСТУ Б В.2.7-302:2014 (EN 15167-1:2006, NEQ). Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності
 5. ДСТУ Б В.2.7-53:2014. Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови
 6. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
 7. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Зміна N1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини

Справочные материалы

 1. ОСТ 108.030.40-79. Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов. Общие технические условия
 2. ОСТ 26-07-755-86. Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования
 3. ГСТУ 78.11.001-98. Укріпленість об'єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги
 4. ГСТУ 78.11.002-99. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисне скло. Класифікація
 5. ГСТУ 78.11.004-2000. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Об'єкти, що охороняються фізичною охороною. Загальні технічні вимоги
 6. ГСТУ 78.11.007-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Двері захисні. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому
 7. ГСТУ 78.11.008-2001. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисна кабіна. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 8. ГСТУ 78.11.009-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Тамбур-шлюзи. Загальні технічні умови
 9. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий
 10. Руководство по производству арматурных работ
 11. Рекомендации по проектированию защиты от коррозии строительных металлических конструкций
 12. Альбом технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю
 13. Р В.2.3-03450778-850:2015. Рекомендації щодо зменшення забруднення атмосферного повітря при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування за допомогою зелених насаджень
 14. Р В.2.3-03450778-851:2015. Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки
 15. Р В.2.3-03450778-855:2015. Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних переходів в одному рівні на автомобільних дорогах загального користування сучасними засобами організації дорожнього руху та освітлення
 16. МР В.2.3-02071168-856:2015. Методичні рекомендації щодо проведення випробувань міцністних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу із використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних
 17. Р В.2.3-03450778-857:2015. Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги
 18. Р В.2.3-03450778-858:2015. Рекомендації щодо встановлення обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану
 19. Р В.2.3-03450778-861:2015. Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень
 20. МР В.2.3-0207915-862:2015. Методичні рекомендації з проектування плит проїзної частини мостів із залізобетонною незнімною опалубкою
 21. Р В.2.3-21476215-863:2015. Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування
 22. ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
 23. ВСН 279-71. Указания по применению фторопластовых уплотнительных материалов в санитарной технике
 24. ВСН 332-74. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
 25. ВСН 347-75. Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций
 26. ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов
 27. ВСН 52-86. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования
 28. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий
 29. ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
 30. ГОСТ 10493-81. Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на Р 20-100 МПа (200-1000 кгс/см). Технические условия
 31. ГОСТ 10494-80. Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Р свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см). Технические условия
 32. ГОСТ 12.2.096-83. ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
 33. ГОСТ 11447-80. Шпильки упорные на Р свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см). Технические условия
 34. ГОСТ 11823-91. Клапаны обратные на номинальное давление Р <<=> 25 МПа (250 кгс/см). Общие технические условия
 35. ГОСТ 11881-76. ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
 36. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
 37. ГОСТ 12.1.035-81. ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений
 38. ГОСТ 12.1.051-90. ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В
 39. ГОСТ 12.2.007.2-75. ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
 40. ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
 41. ГОСТ 12.2.007.5-75. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
 42. ГОСТ 12.2.007.8-75. ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
 43. ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка
 44. ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств
 45. ГОСТ 12.2.007.12-88. ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности
 46. ГОСТ 12.2.007.14-75. ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
 47. ГОСТ 12.2.101-84. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции
 48. ГОСТ 12.3.001-85. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации
 49. ГОСТ 12521-89. Затворы дисковые. Основные параметры
 50. ГОСТ 12532-88. Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры
 51. ГОСТ 12547-76. Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры
 52. ГОСТ 12678-80. Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры
 53. ГОСТ 12816-80. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Р от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Общие технические требования
 54. ГОСТ 12893-83. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия
 55. ГОСТ 13252-91. Затворы обратные на номинальное давление Р <<=> 25 МПа (250 кгс/см). Общие технические условия
 56. ГОСТ 13547-79. Затворы дисковые на Р до 2,5 МПа (25 кгс/см). Общие технические условия
 57. ГОСТ 13846-89. Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
 58. ГОСТ 13977-74. Соединения трубопроводов по наружному конусу. Технические условия
 59. ГОСТ 14187-84. Краны конусные. Строительные длины
 60. ГОСТ 14715-88. Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры
 61. ГОСТ 15180-86. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры
 62. ГОСТ 15763-91. Соединения трубопроводов резьбовые на Р до 63 МПа (до 630 кгс/см). Общие технические условия
 63. ГОСТ 18460-91. Пневмоприводы. Общие технические требования
 64. ГОСТ 21345-78. Краны конусные, шаровые и цилиндрические на условное давление Р <<=> 25 МПа (250 кгс/см). Общие технические условия.
 65. Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана по ГОСТ 21945-76
 66. ГОСТ 21972-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номинальные (условные) давления. Ряды
 67. ГОСТ 21975-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номенклатура корпусных деталей
 68. ГОСТ 22223-76. Устройства запорные для манометра. Основные параметры
 69. ГОСТ 22309-77. Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры
 70. ГОСТ 22413-89. Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом. Основные параметры
 71. ГОСТ 22445-88. Затворы обратные. Основные параметры
 72. ГОСТ 22642-88. Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры
 73. ГОСТ 22643-87. Арматура из пластмасс. Основные параметры
 74. ГОСТ 23866-87. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры
 75. ГОСТ 24570-81. Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования
 76. ГОСТ 24856-81 (ИСО 6552-80). Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения
 77. ГОСТ 24990-81. Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры
 78. ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность
 79. ГОСТ 25197-82. Оборудование вакуумное. Клапаны прямые и угловые вакуумные. Установочные размеры
 80. ГОСТ 25198-82. Оборудование вакуумное. Соединения вакуумных трубопроводов. Установочные размеры
 81. ГОСТ 25923-89. Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры
 82. ГОСТ 26304-84. Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия
 83. ГОСТ 27581-88. Арматура стеклянная. Основные параметры
 84. ГОСТ 27776-88. Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры
 85. ГОСТ 28117-89. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент
 86. ГОСТ 28259-89. Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования
 87. ГОСТ 28289-89. Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
 88. ГОСТ 28308-89. Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
 89. ГОСТ 28313-89. Экскаваторы карьерные роторные. Методы расчета производительности
 90. ГОСТ 28908-91. Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины
 91. ГОСТ 4.114-84. СПКП. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
 92. ГОСТ 4.411-86. СПКП. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей
 93. ГОСТ 5260-75. Маховики чугунные для трубопроводной арматуры. Типы, основные размеры и технические требования
 94. ГОСТ 5761-74. Клапаны на условное давление Р <<=> 25 МПа (250 кгс/см). Общие технические условия
 95. ГОСТ 9064-75. Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 С. Типы и основные размеры
 96. ГОСТ 9065-75. Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 С. Типы и основные размеры
 97. ГОСТ 9702-87. Краны конусные и шаровые. Основные параметры
 98. ГОСТ 9789-75. Клапаны предохранительные пружинные, полноподъемные фланцевые стальные на Р 1,6 и 4,0 МПа (16 и 40 кгс/см). Технические условия
 99. ДСТУ EN 10088-2:2010 (EN 10088-2:2005, ІDT). Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання
 100. ДСТУ EN 10219-1:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10219-1:2006, ІDT)
 101. ДСТУ EN 10219-2:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики (EN 10219-2:2006, ІDT)
 102. ДСТУ 1.14:2015. Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності технічних комітетів стандартизації
 103. ДСТУ EN 12599:2005 (EN 12599:2000, ІDT). Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря
 104. ДСТУ EN 1316-2:2005 (EN 1316-2:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя
 105. ДСТУ EN 13241-1:2013 (EN 13241-1:2003 + A1:2011, ІDT). Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту
 106. ДСТУ 1.8:2015. Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації
 107. ДСТУ ГОСТ 22512:2008. Фланцы с шипом или пазом стальные на Р до 6,4 МПа (64 кгс/см) и D до 300 мм. Присоединительные размеры
 108. ДСТУ 2750-94 (ГОСТ 21694-94). Устаткування зварювальне механічне. Загальні технічні умови
 109. ДСТУ ГОСТ 28941.20:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Угольники ввертные. Конструкция
 110. ДСТУ ГОСТ 28941.21:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники проходные. Конструкция
 111. ДСТУ ГОСТ 28941.22:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники ввертные проходные. Конструкция
 112. ДСТУ ГОСТ 28941.23:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крестовины проходные. Конструкция
 113. ДСТУ ГОСТ 28941.24:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крышки глухие. Конструкция
 114. ДСТУ ГОСТ 28941.25:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Пробки глухие. Конструкция
 115. ДСТУ ГОСТ 28941.26:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Гайки накидные. Конструкция
 116. ДСТУ ГОСТ 28941.27:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Ниппели. Конструкция
 117. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання
 118. ДСТУ 3258-95 (ГОСТ 15880-96). Електробури. Загальні технічні умови
 119. ДСТУ 3308-96. Знаки маршрутні для міського електротранспорту. Технічні умови та правила застосування
 120. ДСТУ 3318-96 (ГОСТ 30261-96). Устатковання для зварювання кільцевих швів. Типи, основні параметри та розміри
 121. ДСТУ 3632-97 (ГОСТ 30540-97). Устатковання для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги та методи контролю
 122. ДСТУ 3949-2000. Апарати теплообмінні пластинчасті розбірні. Параметри та основні розміри
 123. ДСТУ 4158-2003. Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги
 124. ДСТУ 4159-2003. Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху.Умовні позначення на схемах і планах
 125. ДСТУ 4216:2003 (ІEC 60332-1:1993, MOD). Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю
 126. ДСТУ 4479:2005. Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 127. ДСТУ 4581-4:2006 (ІSO 9329-4:1997, MOD). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі
 128. ДСТУ IEC 60320-1:2005 (ІEC 60320-1:2001, ІDT). З'єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 129. ДСТУ ГОСТ 6527:2008. Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры
 130. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання
 131. ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 (ГОСТ 9.101-2002, ІDT). Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення
 132. ДСТУ ГОСТ 9400:2008. Концы присоединительные резьбовые для арматуры, соединительных частей и трубопроводов под линзовое уплотнение на Р 20-100 МПа (200-1000 кгс/см). Размеры
 133. Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник
 134. Методическое руководство по организации труда инженерно-технических работников и служащих строительных организаций
 135. ОСТ 26-2079-80. Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Выбор методов неразрушающего контроля
 136. ПР-Д.0.06.555-13. Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації
 137. РД 24.207.02-90. Приварка арматуры к трубопроводу. Технические требования
 138. РД 26-07-263-86. Методические указания. Типовая методика испытаний трубопроводной арматуры на прочность и плотность материала деталей и сварных швов
 139. Роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв'язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ)
 140. Справочник "СТАЛИ"

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 16.12.2015. Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання
 2. 30.03.2016. Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності

Приказы Госстроя Украины

 1. N 302 від 27.11.2015. "Про внесення змін до наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству України від 05 липня 1995 року N 30"
 2. N 27 від 18.02.2016. "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки"
 3. N 46 від 01.03.2016. "Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок"
 4. N 58 від 12.03.2016. "Про внесення змін до додатків донаказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240"
 5. N 60 від 14.03.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-209:2016 "Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови"
 6. N 74 від 29.03.2016. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 30 грудня 2015 року N 363"
 7. N 79 від 31.03.2016. "Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації"
 8. N 80 від 01.04.2016. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80"
 9. N 81 від 04.04.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держспоживстандарту, Мінпромполітики, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 червня 2005 року N 141/212/91"
 10. N 82 від 05.04.2016. "Про затвердження Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад"
 11. N 83 від 05.04.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15 червня 2001 року N 97/298/124"
 12. N 84 від 06.04.2016. "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини"
 13. N 85 від 07.04.2016. "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 01 січня 2016 року"
 14. N 87 від 08.04.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2009 року N 358"
 15. N 95 від 19.04.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 16. N 97 від 22.04.2016. "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Мінрегіону"
 17. N 99 від 25.04.2016. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б В.2.6-209:201Х "Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються"
 18. N 102 від 27.04.2016. "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 318 "Будівництво об'єктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу"
 19. N 103 від 27.04.2016. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 20. N 105 від 28.04.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-33:2016 "Автомобільні дороги. Визначення меж смуг відведення"
 21. N 106 від 28.04.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 "Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб"
 22. N 107 від 28.04.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-136:2016 "Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожніх одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги"
 23. N 115 від 05.05.2016. "Про затвердження ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва"
 24. N 116 від 06.05.2016. "Про прийняття "Змін" національних стандартів"
 25. N 117 від 06.05.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 26. N 134 від 30.05.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-309:2016 "Ґрунти, укріплені в'яжучим. Методи випробувань"
 27. N 135 від 31.05.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1433:2016 "Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності (EN 1433:2002, ІD

Инструктивные письма

 1. 7/15-15013 від 19.09.2012 "Щодо норм витрат матеріалів"

Документы других министерств и ведомств

 1. 17.10.2005. (НАПБ В.05.025-2005/111). Протипожежне водопостачання та визначення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації
 2. 13.09.2006. (НАПБ 06.015-2006). Перелік приміщень і будівель енергетичних підприємств Мінпаливенерго України з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки
 3. 28.10.2008. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 4. 04.08.2015. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також ...
 5. 17.03.2016. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі
 6. 18.03.2016. Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі
 7. 22.03.2016. Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель
 8. 28.03.2016. Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації
 9. 21.12.2015. Про затвердження Правил користування, ремонту і утримання автомобільних доріг Міністерства оборони України
 10. 30.03.2016. Про затвердження Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку
 11. 23.12.2004. Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 14001:2015 (ІSO 14001:2015, ІDT). Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування
 2. ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 (ІSO/TS 22559-1:2004, ІDT). Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки
 3. ДСТУ ISO 9000:2015 (ІSO 9000:2015, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
 4. ДСТУ ISO 9001:2015 (ІSO 9001:2015, ІDT). Системи управління якістю. Вимоги

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення N 9 - 18 НТР від 17.03.2016
 2. Рішення N 20 - 35 НТР за період з 19.04.2016 по 21.04.2016
 3. Рішення N 36 - 69 НТР за період з 16.05.2016 по 26.05.2016
 4. Руководство по разработке нормативов численности и типовых структур аппарата управления строительных организаций
 5. 04.05.2016. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 квітня 2016 року
 6. 12.04.2016. Щодо застосування генерального плану населеного пункту при визначенні та наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
 7. Справочник проектировщика. Выпуск 1. Типовые должностные инструкции работников проектной организации

Всего новых документов: 203

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання