Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 апреля по 30 июня 2017 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДБН А.1.1-1-2009. Зміна N 1. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
 2. ДСТУ Б А.1.1-30-94. ССНБ. Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення
 3. ДСТУ Б А.1.1-32-94. ССНБ. Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення
 4. ДСТУ Б А.1.1-34-94. ССНБ. Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни і визначення
 5. ДСТУ Б А.1.1-38-94. ССНБ. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни і визначення
 6. ДСТУ Б А.1.1-39-94. ССНБ. Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення
 7. ДСТУ Б А.1.1-40-94. ССНБ. Поляризаційно-оптичні вимірюваннянапруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення
 8. ДСТУ Б А.1.1-41-94. ССНБ. Сировина природна для силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення
 9. ДСТУ Б А.1.1-42-94. ССНБ. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни і визначення
 10. ДСТУ Б А.1.1-43-94. ССНБ. Ресурсозбереження. Терміни та визначення
 11. ДСТУ Б А.1.1-46-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення
 12. ДСТУ Б А.1.1-48-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення
 13. ДСТУ Б А.1.1-49-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення
 14. ДСТУ Б А.1.1-51-94. ССНБ. Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни і визначення
 15. ДСТУ Б А.1.1-52-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни і визначення
 16. ДСТУ Б А.1.1-53-94. ССНБ. Методи визначення пористості. Терміни та визначення
 17. ДСТУ Б А.1.1-54-94. ССНБ. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення

А.2 Вишукування, проектування і територіальна діяльність

 1. ДБН А.2.2-14-2016. Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування

А.3 Виробництво продукції у будівництві

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016. Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів
 2. ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016. Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях
 2. ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування
 2. ДСТУ Б В.2.3-33:2016. Автомобільні дороги. Визначення меж смуг відведення
 3. ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016. Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб
 4. ДСТУ Б В.2.5-82:2016. Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом
 5. ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016. Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів
 6. ДСТУ Б В.2.6-200:2014. Поправка. Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу
 7. ДСТУ Б В.2.6-209:2016. Поправка. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови
 8. ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016. Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 9. ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей
 10. ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016. Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків
 11. ДСТУ Б В.2.6-215:2016. Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам
 12. ДСТУ Б В.2.6-216:2016. Розрахунок і конструювання з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій
 13. ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016. Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону
 14. ДСТУ Б В.2.7-305:2015. Поправка. Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови
 15. ДСТУ Б В.2.7-309:2016. Грунти, укріплені в'яжучим. Методи випробувань
 16. ДСТУ Б В.2.7-313:2016. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови
 17. ДСТУ Б В.2.7-319:2016. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань
 18. ДСТУ Б EN 13897:2013 (EN 13897:2004, ІDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Визначення водонепроникності після розтягнення за зниженої температури
 19. ДСТУ Б EN 1433:2016 (EN 1433:2002, ІDT+EN 1433:2002/A1:2005+EN 1433:2002/AC:2004, ІDT). Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності
 20. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 (EN 1992-1-1:2004, IDТ). Зміна N 1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 21. ДСТУ Б EN 846-2:2015. Методи випробування допоміжних елементів кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах

В.3 Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

 1. ДСТУ Б В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд
 2. ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016. Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятниках архітектури та містобудування
 3. ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016. Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ Б Д.2.5-26:2012 (ДСТУ Б Д.2.5-1:2010 MOD). Збірник 27. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Живописні роботи
 2. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.04.2017)
 3. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.04.2017)

Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования

 1. ВНТП 13-2-93. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки
 2. ВНТП 4-86/Минуглепром СССР. Нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик

Справочные материалы

 1. ОСТ 108.002.128-80. Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры
 2. ОСТ 108.030.133-84. Элементы трубные поверхностей нагрева паровых котлов давлением менее 4 МПа, водогрейных котлов и котлов-утилизаторов. Технические требования, приемка и методы контроля
 3. ГСТУ 12.11.402-97. Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки
 4. П Г.1-218-118:2005. Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг
 5. MB 22959884.001-2004. Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників
 6. РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи
 7. ГСТУ 29.2.04675545.004-2001. Установки попередження і гасіння пожеж водою автоматичні. Загальні технічні вимоги
 8. Розподільчі пристрої та повітряні лінії електропередачі змінного струму напругою 330, 400, 500 і 750 кВ. Правила захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля
 9. ГНД 34.05.102-2003. Правила визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж
 10. ГНД 34.20.177-2004. Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям
 11. РД 34.20.572-87. Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона (МУ 34-70-171-87)
 12. РД 34.20.664-90. Типовые технологические карты по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/RD_342066490_Tipovye_texnologi.html
 13. РД 34.20.666-70. Инструкция по смазке грозозащитных тросов, оттяжек опор, проводов и оборудования ВЛ напряжением 35-750 кВ (ПР 34.20.666-70)
 14. РД 34.20.668-87. Типовое положение по индустриализации ремонта оборудования распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ (РДТП 34-38-046-87)
 15. РД 34.21.362-80. Методические указания по измерению сопротивлений заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса
 16. РД 34.21.528. Типовая инструкция по эксплуатации систем кондиционирования воздуха с центральными кондиционерами и пароводяными эжекторными холодильными машинами
 17. РД 34.21.662. Типовая инструкция по окраске металлических опор линий электропередачи с применением преобразователя ржавчины
 18. РД 34.22.301-88. Методические указания по проведению натурных обследований железобетонных оболочек градирен
 19. РД 34.23.509-90. Методические указания по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР
 20. РД 34.26.106-80. Руководящие указания по проектированию и эксплуатации энергетических калориферов с проволочным оребрением
 21. ОСТ 36-100.3.13-85 ССБТ. Монтаж технологического оборудования. Общие требования безопасности
 22. ОСТ 36-143-88. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание
 23. ОСТ 36-43-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Отводы сварные. Конструкция и размеры
 24. ОСТ 36-44-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Переходы сварные. Конструкция и размеры
 25. ОСТ 36-46-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Тройники сварные. Конструкция и размеры
 26. ОСТ 36-60-81.Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Основные положения
 27. ОСТ 36-72-82. Конструкции строительные стальные. Монтажные соединения на высокопрочных болтах. Типовой технологический процесс
 28. ОСТ 51.140-86 (НАОП 1.1.23-2.01-86). Организация и проведение контроля воздуха рабочей зоны на объектах газовой промышленности. Общие требования безопасности
 29. ДСТУ EN 60332-3-25:2013 (EN 60332-3-25:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. ...
 30. ДСТУ IEC 60335-2-36:2010 (ІEC 60335-2-36:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь
 31. ДСТУ IEC 60335-2-38:2010 (ІEC 60335-2-38:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів
 32. ДСТУ IEC 60335-2-60:2010 (ІEC 60335-2-60:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів
 33. ДСТУ IEC 60335-2-84:2010 (ІEC 60335-2-84:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів
 34. ДСТУ IEC 60598-2-17:2012 (ІEC 60598-2-17:1984, ІDT). Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення
 35. ДСТУ IEC 60598-2-23:2012 (ІEC 60598-2-23:2001, ІDT). Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання
 36. ДСТУ IEC 60598-2-24:2009 (ІEC 60598-2-24:1997, ІDT). Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь
 37. ДСТУ IEC 61347-2-10:2007. Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастим и розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок)
 38. ДИРЕКТИВА 2012/27EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 25 жовтня 2012 р. (про енергоефективність)
 39. ДСТУ OIML D 3:2008 (OІML D 3:1979, ІDT). Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам
 40. ДСТУ OIML D 8:2008 (OІML D 8:2004, ІDT). Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація
 41. ДСТУ OIML D 19:2008 (OІML D 19:1988, ІDT). Метрологія. Випробування типу та затвердження типу
 42. ВСН 51-03-78. Инструкция по проектированию магистральных трубопроводов для транспортирования сжиженных углеводородов
 43. ВСН 001-71. Инструкция по проектированию фундаментов доменных печей
 44. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
 45. ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
 46. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
 47. ВСН 007-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка
 48. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
 49. ВСН 01-75. Инструкция по проектированию стальных вертикальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
 50. ВСН 02-73/Минэнерго СССР. Указания по проектированию противофильтрационных устройств подземного контура бетонных плотин на скальных основаниях с трещинами тектонического происхождения
 51. ВСН 02-73/Главгидрометслужба. Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений
 52. ВСН 03-76. Инструкция по определению расчетных характеристик дождевых селей
 53. ВСН 04-71. Указания по расчету устойчивости земляных откосов
 54. ВСН 05-64. Рекомендации по учету влияния возраста бетона на его основные технические свойства
 55. ВСН 05-82. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов горнодобывающих предприятий и других объектов цветной металлургии со специфическими условиями производства продукции
 56. ВСН 07-74. Указания по применению полиэтиленовых противофильтрационных устройств для плотин из грунтовых материалов
 57. ВСН 09-79/Минсельстрой СССР. Ведомственная инструкция по применению химических добавок в бетоны и растворы для сельского строительства
 58. ВСН 10-83/Минхимпром. Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
 59. ВСН 10-83/Минсельстрой СССР. Рекомендации по строительству сборных элеваторов
 60. ВСН 10-86/ММФ. Перечень предприятий, зданий и помещений, подлежащих оборудованию системой автоматической охранной сигнализации
 61. ВСН 10-91. Проектирование и устройство фундаментов зданий и сооружений агропромышленного комплекса с каркасом из трехшарнирных рам
 62. ВСН 11-73/Госгражданстрой. Указания по определению эксплуатационных затрат при оценке проектных решений жилых и общественных зданий
 63. ВСН 120-65/Минтрансстрой СССР. Технические указания по строительству автомобильных дорог в зимних условиях
 64. ВСН 126-78. Инструкция по применению анкеров и набрызгбетона в качестве временной крепи выработок транспортных тоннелей
 65. ВСН 126-90. Крепление выработок набрыз-гбетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ
 66. ВСН 156-00. Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов
 67. ВСН 156-83. Инструкция по проектированию унифицированных углов поворота и разбивке кривых из гнутых отводов
 68. ВСН 158-69. Технические указания по комплексным методам укрепления грунтов цементом с применением добавок химических веществ при устройстве дорожных и аэродромных оснований и покрытий
 69. ВСН 160-69. Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей
 70. ВСН 164-69. Технические указания по устройству дорожных оснований из обломочных материалов, укрепленных цементом
 71. ВСН 165-85. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
 72. ВСН 167-70. Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства
 73. ВСН 168-76/ММСС СССР. Инструкция по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками
 74. ВСН 168-84. Инструкция по технологии воздушно-плазменной резки труб диаметром 1020 - 1420 мм в трассовых условиях
 75. ВСН 1-69/Минавтодор РСФСР. Инструкция по содержанию и ремонту балочных железобетонных мостов
 76. ВСН 1-71/Госгражданстрой. Указания по производству и приемке специальных видов строительных работ, выполняемых при строительстве открытых плоскостных спортивных сооружений
 77. ВСН 171-84. Инструкция по технологии сварки и контролю качества сварных соединений промысловых трубопроводов
 78. ВСН 178-91. Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна
 79. ВСН 181-74. Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна
 80. ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования
 81. ВСН 183-74/Минтрансстрой. Технические указания по проектированию морских берегозащитных сооружений
 82. ВСН 184-75. Технические указания по устройству оснований дорожных одежд из каменных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими
 83. ВСН 186-75. Технические указания по технологии сооружения железнодорожного земляного полотна
 84. ВСН 1-90. Технологические правила изготовления центрифугированных стоек опор контактной сети, линий связи и автоблокировки
 85. ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей
 86. ВСН 192-79. Инструкция по оценке качества строительно-монтажных работ в дорожном строительстве
 87. ВСН 193-81. Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций
 88. ВСН 193-81. Инструкция по учету сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей
 89. ВСН 198-86. Инструкция по разработке строительной программы (СП) сооружения линейной части магистральных трубопроводов
 90. ВСН 206-87. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках
 91. ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
 92. ВСН 210-87. Инструкция по применению комплекса устройств для неразрушающего контроля сплошности изоляционных покрытий заглубленных трубопроводов
 93. ВСН 210-91. Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных сооружений и устройств
 94. ВСН 2-137-81. Инструкция по проектированию магистральных трубопроводов в сейсмических районах
 95. ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов
 96. ВСН 2-144-82. Инструкция по технологии и организации строительства трубопроводов из труб с заводской изоляцией
 97. ВСН 2-148-82. Инструкция о порядке маркировки радиографических снимков и оформлению заключений по качеству сварки
 98. ВСН 265-84/Минмонтажспецстрой СССР. Инструкция по монтажу грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог
 99. ВСН 2-79/Минсельстрой СССР. Инструкция по проектированию и строительству бесканальных тепловых сетей из асбестоцементных труб
 100. ВСН 2-93-81. Инструкция по тепловой обработке сборных изделий из бетона и железобетона продуктами сгорания природного газа
 101. ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей
 102. ВСН 3-64. Указания по проектированию гидротехнических сооружений на каналах оросительных систем
 103. ВСН 394-78. Инструкция по монтажу компрессоров и насосов
 104. ВСН 401-01-1-77. Временная инструкция по устройству фундаментов около существующих зданий
 105. ВСН 429-81/ММСС СССР. Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов
 106. ВСН 430-82. Инструкция по возведению монолитных железобетонных промышленных труб и башенных градирен
 107. ВСН 43-71*. Инструкция по контролю качества возведения намывных земляных сооружений
 108. ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах
 109. ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
 110. ВСН 512-88. Инструкция по разработке проектной документациидля строительства объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков. Технология производства
 111. ВСН 51-88. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов
 112. ВСН 543-87. Инструкция по расчету нежестких дорожных одежд для специализированных тяжеловозных автотранспортных средств
 113. ВСН 56-87. Геотермальное теплохладоснабжение жилых общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования
 114. ВСН 5-71. Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий
 115. ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
 116. ВСН 5-84/ММФ. Применение природного камня в морском гидротехническом строительстве
 117. ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетомпотребностей инвалидов и маломобильных групп населения
 118. ВСН 63-76. Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов
 119. ВСН 67-00229-79/Минтяжстрой. Инструкция по применению сверхтвердых древесноволокнистых плит для покрытия полов
 120. ВСН 7-71/Госгражданстрой. Временные указания по проектированию пунктов по приему вторичного сырья от населения
 121. ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
 122. ВСН 81-80. Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб
 123. ВСН 83-92. Технические указания по применению бетонов и цементно-песчаных растворов, твердеющих на морозе, при строительстве искусственных сооружений
 124. ВСН 85-68. Технические указания по проектированию и сооружению пролетных строений автодорожных и городских мостов с железобетонной плитой проезжей части без оклеечной гидроизоляции
 125. ВСН 8-86. Нормы проектирования светосигнального и электрического оборудования систем посадки воздушных судов в аэропортах
 126. ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
 127. ВСН 94-77. Инструкция по устройству верхнего строения железнодорожного пути
 128. ГОСТ 10243-75. Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (скасовується з 01.01.2019 - наказ УНДНЦС від 14 квітня 2017 року N 81)
 129. ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия
 130. ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
 131. ГОСТ 17616-82. Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров
 132. ГОСТ 24034-80. Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения
 133. ГОСТ 26772-85. Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения
 134. ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89). Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил
 135. ГОСТ 3.1130-93. ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам документов
 136. ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
 137. ГОСТ 9.005-72. ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
 138. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб припониженных, комнатной и повышенных температурах
 139. ДСТУ EN 10028-1:2015 (EN 10028-1:2007+A1:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 1. Загальні вимоги
 140. ДСТУ EN 10028-3:2015 (EN 10028-3:2009, IDT.) Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі
 141. ДСТУ EN 10028-4:2015 (EN 10028-4:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 4. Сталі, що містять нікель, з точно визначеними властивостями за низьких температур
 142. ДСТУ EN 10028-5:2015 (EN 10028-5:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 5. Зварювані термомеханічнооброблені дрібнозернисті сталі
 143. ДСТУ EN 10028-6:2015 (EN 10028-6:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 6. Зварювані загартовані та відпущені дрібнозернисті сталі
 144. ДСТУ EN 10248-2:2010 (EN 10248-2:1995, ІDT). Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 2. Допуски за формою та розмірами
 145. ДСТУ EN 10346:2014 (EN 10346:2009, ІDT). Поправка. Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання
 146. ДСТУ EN 115-1:2013 (EN 115-1:2008 + А1:2010, ІDT). Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення
 147. ДСТУ EN 12015:2014 (EN 12015:2014, ІDT). Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія
 148. ДСТУ ГОСТ 1.2:2016 (ГОСТ 1.2-2015, IDT). Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування
 149. ДСТУ EN 12945:2012 (EN 12945:2008, ІDT). Вапнувальні матеріали. Визначення коефіцієнта нейтралізації. Титрометричні методи
 150. ДСТУ EN 12952-1:2015 (EN 12952-1:2015, IDT) Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 1. Загальні положення
 151. ДСТУ EN 13053:2013 (EN 13053:2006, ІDT). Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Кондиціонери повітря центральні. Номінальні та робочі характеристики складових частин та секцій
 152. ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT). Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварні термопластичні конструкції
 153. ДСТУ EN 13249:2005 (EN 13249:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів)
 154. ДСТУ EN 13313:2009 (EN 13313:2001, ІDT). Установки холодильні та теплові насоси. Компетентність персоналу
 155. ДСТУ ГОСТ 13320:2008. Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
 156. ДСТУ EN 13348:2015 (EN 13348:2008, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для медичних газів або вакууму
 157. ДСТУ EN 13565-1:2015 (EN 13565-1:2003+A1:2007, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування
 158. ДСТУ EN 13857-1:2006 (EN 13857-1:2003, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Частина 1. Термінологія
 159. ДСТУ EN 13941:2016 (EN 13941:2009+A1:2010, IDT). Проектування та будівництво попередньо ізольованих систем трубопроводів із нерухомою ізоляцією для розподільчих мереж опалення
 160. ДСТУ EN 15381:2015 (EN 15381:2008, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях
 161. ДСТУ EN 1568-1:2014 (EN 1568-1:2008 + EN 1568-1:2008/AC:2010, ІDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню
 162. ДСТУ ГОСТ 16519:2008 (ИСО 20643:2005) (ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005, ІDT; ІSO 20643:2005, NEQ)). Вібрація. Визначення параметрів вібраційної характеристики ручних машин і машин з ручним керуванням. Загальні вимоги
 163. ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT; ISO 16810:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги
 164. ДСТУ EN 1751-2001. Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Повітророзподільники. Аеродинамічні випробування дроселів і клапанів
 165. ДСТУ EN 1804-2:2010 (EN 1804-2:2001+A1:2010, ІDT). Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри
 166. ДСТУ ГОСТ 1983-2003 (ГОСТ 1983-2001, ІDT). Трансформатори напруги. Загальні технічні умови
 167. ДСТУ ГОСТ 24190:2008. Патрубки. Конструкция
 168. ДСТУ ГОСТ 24485:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные. Конструкция
 169. ДСТУ ГОСТ 24486:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем переходные. Конструкция
 170. ДСТУ ГОСТ 24487:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные приварные. Конструкция
 171. ДСТУ ГОСТ 24488:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные. Конструкция
 172. ДСТУ ГОСТ 24489:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые проходные. Конструкция
 173. ДСТУ ГОСТ 24492:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные. Конструкция
 174. ДСТУ ГОСТ 24493:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые переходные. Конструкция
 175. ДСТУ ГОСТ 24499:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем крестовые проходные. Конструкция
 176. ДСТУ ГОСТ 24503:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем и заглушкой. Конструкция
 177. ДСТУ ГОСТ 2582:2017 (ГОСТ 2582-2013, IDT; IEC 60349-1:2010, NEQ; IEC 60349-2:2010, NEQ). Машини електричні обертові тягові. Загальні технічні умови
 178. ДСТУ 2974-95. Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення
 179. ДСТУ 3013-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств
 180. ДСТУ EN 308-2001 (EN 308:1997, ІDT). Теплообмінники. Методи випробування пристроїв регенерування тепла 'повітря-повітря' та 'повітря-відпрацьований газ' для визначення експлуатаційних характеристик
 181. ДСТУ ГОСТ 32211:2016 (ГОСТ 32211-2013, IDT). Машини для розбирання, укладання рейкошпальної решітки та стрілкових переводів залізничної колії і спеціальні платформи до них. Загальні технічні вимоги
 182. ДСТУ ГОСТ 32213:2016 (ГОСТ 32213-2013, IDT). Машини для зварювання, ремонту рейок, рейкових скріплень, транспортування рейкових плітей. Загальні технічні вимоги
 183. ДСТУ ГОСТ 32214:2016 (ГОСТ 32214-2013, IDT). Машини для ущільнення, виправлення, підбивання, рихтування та стабілізування залізничних колій. Загальні технічні вимоги
 184. ДСТУ ГОСТ 32685:2016 (ГОСТ 32685-2014, IDT). Приводи стрілкові електромеханічні. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 185. ДСТУ ГОСТ 32695:2016 (ГОСТ 32695-2014, IDT). Стики ізолювальні залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 186. ДСТУ ГОСТ 32697:2016 (ГОСТ 32697-2014, IDT). Троси контактної мережі залізниці несні. Технічні умови
 187. ДСТУ ГОСТ 32698:2016 (ГОСТ 32698-2014, IDT). Скріплення рейкове проміжне залізничної колії. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 188. ДСТУ 3789:2015. Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування
 189. ДСТУ 3853-99 (ГОСТ 30644-99). Віброізолятори гумові для вибухозахищених вентиляторів. Загальні технічні умови
 190. ДСТУ prEN 386-2001 (prEN 386:2001, ІDT). Лісоматеріали клеєні шаруваті. Функційні та мінімальні виробничі вимоги
 191. ДСТУ 4110-2002 (ANSІ/ІEEE 739:1995, NEQ). Енергоощадність. Методика аналізу та розрахування питомих витрат енергоресурсів
 192. ДСТУ EN 50014-2001 (EN 50014:1992, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Загальні вимоги
 193. ДСТУ EN 50016-2001 (EN 50016:1995, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Оболонки з надлишковим тиском 'р'
 194. ДСТУ EN 50017-2001 (EN 50017:1994, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Апаратура з наповненням піском класу 'q'
 195. ДСТУ EN 50028-2001(EN 50028:1987, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Герметизація 'm'
 196. ДСТУ EN 50091-2:2003 (EN 50091-2:1995, ІDT). Системи безперебійного електроживлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності
 197. ДСТУ EN 50131-6:2012 (EN 50131-6:2008, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення
 198. ДСТУ EN 50363-1:2009 (EN 50363-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 1. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції
 199. ДСТУ EN 50363-3:2010 (EN 50363-3:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 3. Полівінілхлоридні ізоляційні композиції
 200. ДСТУ EN 50363-5:2010 (EN 50363-5:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 5. Безгалогенні вулканізовані ізоляційні композиції
 201. ДСТУ EN 50363-6:2010 (EN 50363-6:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 6. Безгалогенні вулканізовані композиції оболонок
 202. ДСТУ EN 50363-7:2010 (EN 50363-7:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції
 203. ДСТУ EN 50363-8:2009 (EN 50363-8:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 8. Безгалогенні термопластичні композиції оболонок
 204. ДСТУ EN 50363-2-1:2009 (EN 50363-2-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 2-1. Вулканізовані еластомерні композиції для оболонок
 205. ДСТУ EN 50363-4-1:2010 (EN 50363-4-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-1. Полівінілхлоридні композиції оболонок
 206. ДСТУ EN 50363-9-1:2009 (EN 50363-9-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 9-1. Різні ізоляційні композиції. Вулканізований полівінілхлорид
 207. ДСТУ 5054:2008 Промислові вентилятори. Словник термінів і визначення категорій (ІSO 13349:1999, MOD)
 208. ДСТУ EN 54-23:2015 (EN 54-24:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові
 209. ДСТУ IEC 60044-2:2008 (ІEC 60044-2:2003, ІDT). Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні
 210. ДСТУ IEC 60061-4:2009 (ІEC 60061-4:2005, ІDT). (Проект). Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація
 211. ДСТУ IEC 60227-1:2002 (ІEC 60227-1:1993, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги
 212. ДСТУ IEC 60245-1:2004 (ІEC 60245-1:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги
 213. ДСТУ IEC 60432-2:2009 (ІEC 60432-2:2005, ІDT). Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вольфрамово-галогенні лампи загального освітлення побутової й аналогічної призначеності
 214. ДСТУ IEC 60570:2010 (ІEC 60570:2003, ІDT). (Проект). Шинопроводи електричні для світильників. Загальні вимоги і випробування
 215. ДСТУ IEC 60838-1:2009 (ІEC 60838-1:2008, ІDT). Патрони лампові різних видів. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
 216. ДСТУ IEC 60947-8:2010 (ІEC 60947-8:2006, ІDT). Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин
 217. ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 (ІEC 61000-4-6:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями
 218. ДСТУ IEC 61184:2009 (ІEC 61184:2008, ІDT). (Проект). Патрони лампові байонетні. Технічні умови
 219. ДСТУ IEC 61195:2003 (ІEC 61195:1999, ІDT). Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги безпеки
 220. ДСТУ ГОСТ 6134:2009 (ИСО 9906:1999). Насоси динамічні. Методи випробування (ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999), ІDT; ІSO 9906:1999, NEQ)
 221. ДСТУ IEC 61534-21:2010 (ІEC 61534-21:2006, ІDT). Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу
 222. ДСТУ EN 61547:2014 (EN 61547:2009, ІDT). Обладнання для загального освітлення. Електромагнітна сумісність. Вимоги до завадозахищеності
 223. ДСТУ IEC 61850-5:2014 (ІEC 61850-5:2003, ІDT. Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів
 224. ДСТУ IEC 61921:2006 (ІEC 61921:2003, ІDT). Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності
 225. ДСТУ IEC/TS 62351-1:2014 (ІEC/TS 62351-1:2007, ІDT). Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 1. Безпека зв'язку мережі та системи. Загальні положення
 226. ДСТУ ГОСТ 6810:2004 (ЕН 233-89) (ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89), ІDT). Шпалери. Технічні умови
 227. ДСТУ 7475:2016. Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів
 228. ДСТУ 7703:2015. Магістральні нафтопроводи. Захист резервуарів протикорозійний. Загальні технічні вимоги
 229. ДСТУ EN 81-3:2013 (EN 81-3:2000 + A1:2008, ІDT + EN 81-3:2000 + A1:2008/AC:2009, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові
 230. ДСТУ ГОСТ 8.259:2007 (ГОСТ 8.259:2004, ІDT). Метрологія. Лічильники електричні індукційні активної та реактивної енергії. Методика повірки
 231. ДСТУ 8540:2015. Поправка. Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент
 232. ДСТУ ГОСТ 32679:2016 (ГОСТ 32679-2014, IDT). Контактна мережа залізниці. Технічні вимоги та методи контролювання
 233. ДСТУ 4466-2:2008 (ІSO 14520-2:2006, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CFІ
 234. ДСТУ 4466-6:2008 (ІSO 14520-6:2006, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А
 235. ДСТУ 4466-10:2006 (ІSO 14520-10:2005, MOD). Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23
 236. ДСТУ 4466-11:2006 (ІSO 14520-11:2005, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa
 237. КНД 45-112-99. Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ. Частина третя. Правила технічної експлуатації лінійних споруд первинної мережі ЄНСЗ
 238. СН 276-74. Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 21.03.2017. Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо автомобільних доріг оборонного значення
 2. 13.04.2017. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 25.08.2010. Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання
 2. 09.07.2014. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України
 3. 05.08.2015. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 4. 01.03.2017. Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність
 5. 12.04.2017. Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва
 6. 24.05.2017. Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря
 7. 31.05.2017. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. N 609 та від 30 грудня 2015 р. N 1164 (у сфері будівництва)
 8. 07.06.2017. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (у сфері будівництва)
 9. 07.06.2017. Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
 10. 07.06.2017. Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 11. 07.06.2017. Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного ...
 12. 07.06.2017. Про внесення змін до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України
 13. 07.06.2017. Про внесення змін до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази ...
 14. 07.06.2017. Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів)
 15. 07.06.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256 (ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності)
 16. 07.06.2017. Про внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
 17. 07.06.2017. Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію
 18. 07.06.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 (питання виконання підготовчих і будівельних робіт)
 19. 14.06.2017. Про внесення змін у додаток 2 до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Приказы Госстроя Украины

 1. N 61 від 26.02.2014. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 04 серпня 1997 року N 59"
 2. N 4 від 13.01.2017. "Про визнання таким, що втративчинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 січня 2016 року N 12"
 3. N 5 від 13.01.2017. "Про визнання таким, що втративчинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 січня 2016 року N 13"
 4. N 33 від 20.02.2017. "Про внесення змін до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів"
 5. N 37 від 27.02.2017. "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром документів, що дають право навиконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття ...
 6. N 44 від 01.03.2017. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 03 квітня 1998 року N 69"
 7. N 45 від 07.03.2017. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09 червня 1998 року N 124"
 8. N 56 від 21.03.2017. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 листопада 2015 року N 286"
 9. N 57 від 23.03.2017. "Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів"
 10. N 67 від 03.04.2017. "Про внесення змін до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"
 11. N 70 від 04.04.2017. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН А.1.1-1-2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"
 12. N 96 від 25.04.2017. "Про затвердження ДБН В.1.1-46:2017 "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення"
 13. N 101 від 03.05.2017. "Про затвердження ДБН В.1.1-45:2017 "Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення"
 14. N 102 від 03.05.2017. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла станом на 1 квітня 2017 року"
 15. N 105 від 05.05.2017. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 23 вересня 2011 року N 208"
 16. N 106 від 11.05.2017. "Про затвердження індексів балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року"
 17. N 115 від 17.05.2017. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 грудня 2016 року N 331"
 18. N 118 від 18.05.2017. "Про внесення змін до Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів ..."
 19. N 124 від 19.05.2017. "Про внесення змін до Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад"
 20. N 125 від 19.05.2017. "Про затвердження Змін до Порядкурозроблення проектної документації на будівництво об'єктів"
 21. N 133 від 29.05.2017. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240 (здійснення державного архітектурно-будівельного контролю)"
 22. N 135 від 31.05.2017. "Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень"

Инструктивные письма

 1. 7/15-3463 від 03.04.2017. Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва
 2. 7/15-3953 від 12.04.2017 "Щодо усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та механізмів та вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом"
 3. 7/15-4511 від 26.04.2017. Про індекси зміни вартості станомна 1 квітня 2017 року
 4. 7/15-6135 від 09.06.2017. Щодо обчислення адміністративних витрат, кошторисного прибутку, вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-701-(90-9)/406 від 17.01.2017. Щодо реконструкції об'єкта будівництва
 2. N 40-701-(90-9)/1023 від06.02.2017. Щодо прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва
 3. N 40-701-(90-9)/1042 від 06.02.2017. Щодо виконання підготовчих та будівельних робіт

Документы других министерств и ведомств

 1. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.01.17)
 2. 19.07.2011. Про застосування сучасних матеріалів при влаштуванні горизонтальної розмітки
 3. 14.05.85. НПАОН 00.0-1.01-85. Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин
 4. 12.04.88. НПАОП 0.00-1.65-88. Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (Держгіртехнагляд СРСР)
 5. 29.11.2011. Про затвердження правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ ДО 110 (150) кВ
 6. 15.02.2017. Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативних документів електроенергетичної галузі
 7. 30.03.2017. Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
 8. 17.05.2005. Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
 9. 02.02.2009. Про затвердження правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд
 10. 30.12.2014. Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
 11. 29.09.2009. Про встановлення груп технічної складності атракціонів
 12. 02.11.2009. Про затвердження методичних рекомендацій (щодо культурної спадщини)
 13. 20.03.2017. Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 червня 2004 року № 151
 14. 10.04.2017. Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР (правила з техніки безпеки і виробничої санітарії )
 15. 18.04.2017. Про затвердження Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
 16. 19.12.2011. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Підприємства та організації поліграфічної промисловості" (ДСанПіН 3.3.1-176-2011)
 17. 29.03.2017. Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливуазбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест"
 18. 22.10.98. Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання (Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.4.005-98)
 19. 15.03.2017. Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ
 20. 08.06.2004. Про затвердження Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці (див. зміни - наказ Мінслцполітики від 20.03.2017)
 21. N 82/2/5.4-ДП-16 від 07.04.2016. Щодо об'єднання записів про проходження інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки до єдиного журналу
 22. N 10639/1/12-ДП-16 від 25.10.2016. Про одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 23. N 11356/1/5.2-ДП-16 від 12.11.2016. Щодо обладнання портального крана анемометром
 24. N 11858/1/12-ДП-16 від 29.11.2016. Щодо отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
 25. N 46/4.1/4.4-ЗВ-17 від 05.01.2017. Щодо служби охорони праці на підприємстві
 26. 24.05.90. Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах
 27. 27.05.2005. НД 31.3.003-2005. Правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 5949:2009 (ІSO 5949:1983, ІDT). Сталі інструментальні та підшипникові. Мікрофотографічний метод оцінювання розподілу карбідів з використанням мікрофотографій
 2. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов
 3. ДСТУ ISO 10209-2:2009 (ІSO 10209-2:1993, ІDT). Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання
 4. ДСТУ ISO 10211-1:2005 (ІSO 10211-1:1995, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи
 5. ДСТУ ISO 10211-2:2005 (ІSO 10211-2:1995, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення
 6. ДСТУ ISO 12957-1:2007 (ІSO 12957-1:2005, ІDT). Геосинтетики. Метод визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробування спрямованим зсувом
 7. ДСТУ ISO 14694:2005 (ІSO 14694:2003, ІDT). Промислові вентилятори. Вимоги до якості балансування та рівнів вібрації
 8. ДСТУ ISO 14695:2005 (ІSO 14695:2003, ІDT). Вентилятори промислові. Метод визначення вібрації вентилятора
 9. ДСТУ ISO 15147:2006 (ІSO 15147:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні легкі. Допуски ширин і довжин різаних легких конвеєрних стрічок
 10. ДСТУ ISO 15481:2007 (ІSO 15481:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 11. ДСТУ ISO 18265:2010 (ІSO 18265:2003, ІDT). Металеві матеріали. Переведення значень твердості
 12. ДСТУ ISO 19011:2012 (ISO 19011:2011, IDT). Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
 13. ДСТУ ISO 39001:2015 (ІSO 39001:2012, ІDT). Системи управління безпекою дорожнього руху (БДР). Вимоги та настанова щодо застосування
 14. ДСТУ ISO 6506-2:2008 (ІSO 6506-2:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості
 15. ДСТУ ISO 6591-1:2005 (ІSO 6591-1:1984, ІDT). Паковання. Мішки. Характеристика та метод вимірювання. Частина 1. Мішки паперові порожні
 16. ДСТУ ISO 6984:2007 (ІSO 6984:1990, ІDT). Дріт із нелегованої сталі круглого перерізу для багатожильних канатів шахтних підіймачів. Технічні умови
 17. ДСТУ ISO 7779:2005 (ІSO 7779:1999, ІDT). Акустика. Вимірювання повітряного шуму, створюваного інформаційною технікою і телекомунікаційним устаткованням
 18. ДСТУ ISO 9004:2012 (ISO 9004:2009, IDT). Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю
 19. ДСТУ ISO 9288:2005 (ІSO 9288:1989, ІDT). Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення N 131 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.2.6-161:20ХХ "Дерев'яні конструкції. Основні положення"
 2. Рішення N 132 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.2.3-5:20ХХ "Вулиці та дороги населених пунктів"
 3. Рішення N 133 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.1.1-Х:201Х "Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення"
 4. Рішення N 134 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення"
 5. Рішення N 135 НТР від 15.12.2016. Про проект Зміни № 1 ДБН А.1.1-1-2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"
 6. Рішення N 135 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.2.6-14:20ХХ "Покриття будинків і споруд"
 7. Рішення N 137 НТР від 20.12.2016. Про розгляд результатів розробки з проведення перевірки державних будівельних норм, прийнятих до набрання чинності Закону України "Про будівельні норми", та підготовки 63 висновків перевірки щодо подальшого ...
 8. 06.01.2016. Щодо встановлення квартирних лічильників тепла
 9. 12.06.2017. Щодо обчислення адміністративних витрат, кошторисного прибутку, вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації

Всего новых документов: 394

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання