Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
О компании
Продукты
Продукты
Составление смет
Составление
смет
Новости
Новости
Контакты
Контакты
Продукты
«Строительные Технологии — СМЕТА» ПИР
«Строительные Технологии — СМЕТА»
ИСС «Зодчий»
О результатах эксплуатации
Содержание нормативной базы
Демо-версия
Цена
Обновление через Интернет
Новые документы
Типовые узлы, изделия и конструкции

ИСС «Зодчий». Законы, постановления, указы, соглашения, документы министерств и ведомств (ЗАК)

ИСС «Зодчий». Законы Украины

 1. 22.02.2000. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
 2. 06.04.2000. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів
 3. 20.04.2000. Про планування і забудову територій
 4. 20.04.2000. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київмісьбуд"
 5. 20.04.2000. Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київмісьбуд"
 6. 01.06.2000. Про ліцензування певних видів господарської діяльності
 7. 21.09.2000. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування
 8. 11.01.2001. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування
 9. 11.01.2001. Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
 10. 18.01.2001. Про об'єкти підвищеної небезпеки
 11. 08.02.2001. Про основи містобудування. (О внесении изменений в Закон Украины "Об основах градостроительства" )
 12. 22.03.2001. Про страховий фонд документації України
 13. 17.05.2001. Про підтвердження відповідності
 14. 17.05.2001. Про акредитацію органів з оцінки відповідності
 15. 17.05.2001. Про стандартизацію
 16. 12.07.2001. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.
 17. 20.09.2001. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (у сфері містобудування)
 18. 20.09.2001. Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
 19. 15.11.2001. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України
 20. 29.11.2001. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
 21. 13.12.2001. Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
 22. 10.01.2002. Про питну воду та питне водопостачання
 23. 07.02.2002. Про Генеральну схему планування території України
 24. 07.02.2002. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
 25. 07.02.2002. Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
 26. 04.07.2002. Про інноваційну діяльність
 27. 03.04.2003. Про внесення змін до закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
 28. 05.06.2003. Про іпотеку
 29. 19.06.2003. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
 30. 11.12.2003. Про оцінку земель
 31. 15.06.2004. Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)
 32. 24.06.2004. Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки
 33. 15.12.2005. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 34. 03.12.90. Про ціни і ціноутворення
 35. 25.06.91. Про охорону навколишнього природного середовища.
 36. 18.09.91. Про інвестиційну діяльність.
 37. 14.10.92. Про охорону праці.
 38. 16.10.92. Про охорону атмосферного повітря.
 39. 16.11.92. Про основи містобудування.
 40. 17.12.93. Про пожежну безпеку.
 41. 24.02.94. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 42. 01.07.94. Про енергозбереження.
 43. 14.10.94. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування.
 44. 14.10.94. Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.
 45. 09.02.95. Про екологічну експертизу.
 46. 06.03.96. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища.
 47. 15.05.96. Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України щодо накладення штрафу за порушення вимог охорони праці.
 48. 17.12.96. Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi у виглядi штрафу.
 49. 17.06.97. Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
 50. 03.03.98. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності.
 51. 05.03.98. Про внесення змiн до Закону Української РСР "Про цiни i цiноутворення".
 52. 05.03.98. Про внесення змiн до Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".
 53. 20.05.99. Про архітектурну діяльність
 54. 21.05.99. О внесении изменения в статью 19 Закона Украины "Об инвестиционной деятельности"
 55. 23.09.99. Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 56. 14.12.99. Про концесії на будівництво та експлуатацію будівельних доріг

Вернуться к содержанию нормативной базы ИСС "Зодчий"

Copyright © 2005–2010
ЧПФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
О компании | Продукты | Услуги | Новости | Контакты
Продукты: Строительные Технологии - СМЕТА ПИР | Строительные Технологии - СМЕТА | ИСС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Ссылки